Analyse af grundskoledata

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Notatet præsenterer en model, der beskriver betydningen af forældrenes sociale baggrund for den enkelte elevs præstationer i folkeskolen, målt ved karaktergennemsnittet for dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Der opstilles forskellige baggrundsvariable, som tilsammen giver et mål for den støtte, barnet får fra hjemmet. 

Forældrenes uddannelsesniveau og indkomst har indflydelse på karaktergennemsnittet. Det har endvidere betydning for karaktergennemsnittet, hvorvidt forældrene til eleven er danskere/vestlige indvandrere eller ikke-vestlige indvandrere, hvorvidt forældrene er i beskæftigelse/under uddannelse eller ej, samt hvorvidt barnets mor er gift eller ej. 

Modellen gør det blandt andet muligt at undersøge, i hvilket omfang undervisningen på hver enkelt skole medvirker til at løfte den enkelte elev udover det niveau, man ville forvente ud fra elevens sociale baggrund. Forskellen mellem det faktisk opnåede resultat og det forventede siger noget om effekten af undervisningen på den enkelte skole. På hjemmesiden www.undervisningseffekt.dk præsenteres en rangering af landets skoler på basis af denne undervisningseffekt i årene 2004 og 2005.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 86,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 86,5 KB

  Del denne side