Arbejdspapir 10: De økonomiske betingelser for kommunalt selvstyre i Danmark

Type: Arbejdspapir
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Der er brug for helt nye præmisser for kommunestyret, såfremt det skal bevares. Ellers vil kommunestyret af ren nødvendighed blive afsnøret af en stadig strammere, men uomgængelig statsstyring. Det er en af konklusionerne i et nyt arbejdspapir fra tænketanken CEPOS.
Kommunernes udgiftsvækst ser ud til at være særdeles vanskelig at stoppe. Det skyldes ifølge CEPOS, at det kommunale selvstyre kun giver kommunerne begrænsede incitamenter for at tage hensyn til samfundsøkonomien.

“Selv når kommunerne betaler øgede udgifter med øgede kommuneskatter, påvirker en kommunal budgetudvidelse samfundsøkonomien negativt. Højere skatter får nemlig borgerne til at arbejde mindre, så staten får færre skattekroner i statskassen. Det mærker kommunerne bare ikke og tager derfor ikke hensyn til det. Men det er selvfølgelig uholdbart for samfundsøkonomien som helhed,” siger Henrik Christoffersen.

Henrik Christoffersen påpeger videre, at så længe kommunerne ikke bærer de samfundsøkonomiske konsekvenser af deres egne dispositioner, så er en stram statsstyring nødvendig.

“Den kommunale strukturreform i 2007 rettede ikke op på dette misforhold. Derfor er der brug for helt nye præmisser for kommunestyret, såfremt det skal bevares,” siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 856,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 856,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk