Arbejdspapir 13: Private skoler er både bedre og billigere end de offentlige

Type: Arbejdspapir
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Denne analyse sammenligner kvaliteten og omkostningerne af undervisningen i de private og offentlige grundskoler i Danmark. Og på trods af de ulige konkurrencevilkår, viser undersøgelsen med al tydelighed, at de private skoler klarer sig bedre, både når det handler om at levere kvalitet i undervisningen, og når det handler om omkostningseffektivitet.
”Selvom de private skoler ikke operere på samme vilkår som en profit maksimerende virksomhed, så viser undersøgelsen, at konkurrence er afgørende for at sikre en høj kvalitet og omkostningseffektivitet – også i det danske skolesystem. Risikoen for at miste elever og for lukning betyder nemlig, at de private skoler modsat de offentlige er nødt til at levere en højere kvalitet til en rimelig pris for at kunne fastholde og tiltrække nye elever. Det incitament har de danske folkeskoler ikke”, siger forskningschef hos CEPOS Henrik Christoffersen.

”Undersøgelsen viser derfor også, at selvom vi i dag siger, at vores skolesystem bygger på et grundlag, der skal fremme konkurrencen mellem offentlige og private skoler, er realiteten, at kun private skoler trues af lukning og agerer derfor konkurrencedygtigt”, fortsætter Henrik Christoffersen. 

Undersøgelsen konkluderer bl.a.: 

• At private skoler mindst er 12 % billigere pr. elev end offentlige skoler.
• At konkurrencen mellem offentlige og private skoler i Danmark er ulige. De offentlige skoler har en økonomisk fordel, da de private skoler modsat de offentlige kun for dækket 75 % af omkostningerne pr. elev og ikke automatisk tilføres yderligere midler til elever med svagere social og økonomisk baggrund. 
• At andelen af ressourcesvage elever ikke er markant større på offentlige skoler end private. Offentlige skolers højere omkostninger per elev og lavere karaktergennemsnit kan derfor heller ikke forklares på baggrund af sociale og økonomiske forskelle i elevernes baggrund. 

Undersøgelsen er foretaget på baggrund data fra 1.214 danske skoler, hvoraf 192 er privat skoler (35 % af de i alt 489 privatskoler i Danmark) og 1022 er offentlige skoler (67 % af de i alt 1519 offentlige skoler i Danmark). 
I undersøgelsen opgøres kvaliteten ud fra karaktergennemsnittet korrigeret for elevernes socioøkonomiske baggrund. Prisen måles på baggrund af omkostninger pr. elev. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 845,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 845,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76