Arbejdspapir 17: Revision og effektivitet i den offentlige sektor

Type: Arbejdspapir
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Presset på de offentlige finanser er stigende, og det er derfor afgørende, at der leveres den bedst mulige velfærdsservice for pengene. I Danmark er det rigsrevisionen, der har til opgave at kontrollere det offentliges anvendelse af ressourcerne. CEPOS ser i denne undersøgelse på Rigsrevisionens arbejde og fokus på effektivitet.
”Den statslige virksomhed er ikke på samme måde som private virksomheder underlagt markedsvilkår, og har derfor heller ikke det samme naturlige incitament til hele tiden af effektivisere deres forretning for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. Det er derfor Rigsrevisionen, der skal fungere som statens vagthund og sikre, at vi danskere får mest mulig velfærd for pengene. Tankevækkende er det derfor også, når analysen viser, at revisionen i deres undersøgelser ikke har tilstrækkeligt fokus på effektivitet, ligesom der i selve kontrolopgaven er et væsentligt effektiviseringsproblem,” siger forskningschef i CEPOS Henrik Christoffersen. 

Gennemgangen af rigsrevisionens beretninger viser, at disses konklusioner stort set aldrig rummer konkrete forslag til effektiviseringsprojekter eller opgørelse af noget effektiviseringspotentiale. Også når man betragter selve udførelsen af den statslige revision, findes der effektiviseringsproblemer. Rigsrevisionen har i perioden fra 2003 til 2010 fået forøget deres nettobevilling med 10 pct., men disse ikke samtidig er blevet fulgt at stigende produktivitet. 

”I lyset af tidens økonomiske pres, er det derfor nødvendigt at iværksætte forskellige tiltag, der kan styrke Rigsrevisionens fokus på effektivitet. Eksempelvis kunne regeringen stille lovgivningsmæssige krav til, at Rigsrevisionen skal estimere konkrete effektiviseringspotentialer, eller i lighed med den britiske rigsrevision skal opgøre, hvor meget man bidrager til effektiviseringen af den offentlige sektor”, foreslår forskningschef Henrik Christoffersen, der herudover foreslår, at man understøtter revisionens fokus på at afdække effektiviseringspotentialer ved at styrke de politiske udpegede statsrevisorers brug af eksterne eksperter, eller at man konkurrenceudsætter Rigsrevisionens ydelser. 

”Danskerne har krav på at vide, at de får den bedst mulige velfærd for pengene. Derfor er det også afgørende, at Rigsrevisionen lever op til sin opgave som vagthund og i sin kontrolindsats holder et skarpt fokus på netop effektivitetspotentialet i den offentlige virksomhed. Og det er desværre ikke tilfældet i dag,” slutter Henrik Christoffersen, forskningschef i CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 707,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 707,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76