Arbejdspapir 3: Omkostningsniveauet i offentlig og privat produktion af sygehusydelser

Type: Arbejdspapir
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Regionerne har i efteråret 2008 og foråret 2009 opnået markante besparelser ved udbud af sundhedsydelser til private leverandører. Dette arbejdspapir analyserer perspektiverne ved den nye viden omkring omkostningsniveauet i sygehussektoren, som disse udbud af en række sygehusydelser til private leverandører har frembragt.

Det er ikke umiddelbart muligt at opgøre sammenlignelige priser for de enkelte behandlingstyper på henholdsvis offentlige og private sygehuse, hvilket hovedsagelig skyldes den valgte opbygning af regionernes regnskaber. I dag må enhver sammenligning af omkostningsniveauet i den private og den offentlige sygehussektor således baseres på skøn på baggrund af de ufuldstændige fakta, der på nuværende tidspunkt er adgang til . Hvis man imidlertid sammenholder de fakta, der kan hentes fra regeringsrapporter, forskningsrapporter mv., så tyder alt på, at de private sygehuse er mere effektive end de offentlige sygehuse.

Ved sammenstilling af information fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner, Rigsrevisionen, Dansk Sundhedsinstitut m.fll kan det således direkte fastslås, at stykomkostningerne i det offentlige sygehusvæsen overgår stykomkostningerne i det private sygehusvæsen med cirka 5-44 pct. målt i forhold til et udgangspunkt i Sundhedsministeriets DRG-takster.

På baggrund af denne analyse findes det helt afgørende at få tilvejebragt valide opgørelser af omkostningerne i det offentlige sygehussystem, der kan anvendes til at fremme konkurrencen både mellem offentlige og private leverandører og internt mellem de offentlige sygehuse. 
Endvidere vil et forbedret datagrundlag kunne identificere de områder, hvor der kan opnås en gevinst ved at sende opgaverne i udbud hos private leverandører. Endelig vil et forbedret datagrundlag forhåbentlig kunne bidrage til at kvalificere debatten om anvendelse af private leverandører af sygehusydelser, der i dag er meget ideologisk og dogmatisk. Sidst i dette arbejdspapir skitseres kort, hvordan dette kan opnås. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 762,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 762,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk