Arbejdspapir 31: Nødvendigt at videreføre skattepolitisk linje uanset valget

Table of contents×
CEPOS-arbejdspapir, der understreger behovet for at videreføre den skattepolitiske linje – uanset udfaldet af det nærtstående Folketingsvalg.
"Mulighederne for at lave omlægninger inden for skattesystemet er stort set udtømte. Derfor vil det være nødvendigt at finansiere nye skattereformer med lavere udgiftsvækst. Det har været gældende for personskattelettelserne i 2012, der blev finansieret med lavere regulering af overførselsindkomster, og selskabsskattelettelsen i 2013, der blev finansieret med lavere vækst i offentligt forbrug", siger analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

"Begge blokke er enige om, at der er brug for at hæve den lave produktivitetsvækst i Danmark. Ellers vil vi sakke mere og mere bagud internationalt. Her kan skattepolitikken spille en central rolle - især lavere selskabsskat", siger Otto Brøns-Petersen.

"Samtidig står den nye regering, uanset farve, over for nogle hastende udfordringer. Registreringsafgiften er under pres. Ejendomsvurderingssystemet er nødlidende, og der er et behov for at rette hurtigt op. Det er regeringen tvunget til at gøre noget ved hurtigt", siger analysechef Otto Brøns-Petersen.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 524,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 524,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk