Arbejdspapir 34: Regional omfordeling

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Der er stor forskel på, hvor meget danskerne yder til den statslige fælleskasse. Faktisk er forskellen på hvor meget de, der yder mest og mindst om året, nu oppe på kr. 126.000,-. Forskellen i behovet for offentlig service er langt fra så stor. CEPOS har set på pengestrømmene over kommunegrænserne.

Siden 2007 er der nemlig sket en udpræget nivellering af både bruttoindkomst, erhvervsfrekvens og velfærdsbehov på tværs af kommunegrænserne. Alligevel er pengestrømmene blot intensiveret. 

Den økonomiske fordeling mellem landets forskellige egne har i de seneste år påkaldt sig en betydelig interesse i den politiske og folkelige debat, og der er gennemført en række politiske tiltag med henblik på at påvirke den regionale udvikling. Diskussionerne om de regionale forskelle og vedtagelsen i Folketinget af regionalpolitiske tiltag er imidlertid foregået uden, at der har foreligget en samlet aktuel oversigt over de offentlige pengestrømme mellem de forskellige dele af landet og dermed over den samlede regionale omfordeling mellem borgerne bosat geografisk forskelligt. Det er uheldigt og kan have været en medvirkende årsag til en usikker bedømmelse af behovet for regionale omfordelingsprogrammer og til, at nye regionalpolitiske tiltag kun i begrænset omfang har forholdt sig til de typer af mellemkommunale betalingsstrømme, som er mest betydende.

I dette arbejdspapir præsenterer forskningschef i CEPOS, Henrik Christoffersen, en samlet analyse af den totale regionale omfordeling mellem borgerne i landets forskellige kommuner samt de forandringer, der er sket i både pengestrømme og demografisk forhold i perioden 2007 – 14.

Hent arbejdspapiret under downloads til højre.

I 2011 udgav CEPOS en analyse af den samlede regionale omfordeling mellem borgerne i landets forskellige kommuner, sådan som den foregik i 2008. Siden da er der indtruffet væsentlige ændringer i de vilkår, som betinger den regionale omfordeling. Derfor er undersøgelsen fra 2011 nu fornyet og ført frem til 2014. Ydermere rummer denne nye analyse en nærmere undersøgelse af de forandringer, som er foregået i perioden.

Analyserne er foretaget ved hjælp af grunddata fra Danmarks Statistik, som er bearbejdet og organiseret i en databank i Center for Regional- og Turismeforskning.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 987,3 KB
  Hent Filstørrelse: 150,7 KB
  Hent Filstørrelse: 154,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 987,3 KB
  Hent Filstørrelse: 150,7 KB
  Hent Filstørrelse: 154,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk