Arbejdspapir 39: Penge og præstationer - indsigter fra undervisningsministeriets 2016 data for grundskolen

Type: Arbejdspapir
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

De danske friskoler er bedst til at løfte eleverne. Samtidig er friskolerne i gennemsnit også de mest omkostningseffektive og den billigste form for undervisning for statskassen.

Ny analyse fra CEPOS viser, at de danske friskoler samlet set har den bedste undervisningseffekt sammenlignet med hhv. folke- og efterskoler. De løfter altså eleverne stærkere i faglig henseende end folkeskolerne sammenlignet med, hvad der kan forventes af elevpræstationer givet elevernes sociale og socioøkonomiske baggrund. Således fastholder friskolerne deres position fra tidligere sammenlignende analyser af de danske grundskoler, som CEPOS har gennemført.

Disse resultater bliver vel at mærke opnået, selv om de offentlige tilskud til de frie grundskoler er begrænset til godt 80 pct. af udgifterne pr. elev i folkeskolen.

Analysen fra CEPOS påviser i øvrigt, at der ikke findes nogen systematisk sammenhæng mellem, hvor store budgetter kommunerne afsætter til deres skolevæsener og skolernes evne til at løfte eleverne i faglig henseende. Derimod er de faglige resultater på de enkelte skoler klart sammenhængende med de forhold, som de enkelte skoler selv kan påvirke, så som elevtrivsel og elevfravær.

Om analysens resultater udtaler forskningschef Henrik Christoffersen:
”Analysen understreger, at det ikke er budgettets størrelse, der afgør en skoles evne til at løfte eleverne og sikre dem de nødvendige færdigheder. Ledelse, trivsel, og noget så simpelt som at skolen tager et aktivt ansvar, er de centrale elementer, der er afgørende for graden af succes”, udtaler Henrik Christoffersen, CEPOS.

 Til den verserende debat om, hvorvidt det offentlige tilskud til friskolerne skal fjernes, er Henrik Christoffersen afvisende:
”Samfundsøkonomisk såvel som menneskeligt vil det være en meget dårlig prioritering. Friskolerne er langt de billigste for statskassen og således de danske skatteydere. En elev i en almindelig folkeskole koster årligt statskassen 65.000,-, mens eleven i en friskole kun koster 42.320,-. Men eleven i friskolen er altså bedre forberedt til at fortsætte en videre uddannelse og på længere sigt opnå beskæftigelse og bidrage til samfundet”, slutter Henrik Christoffersen, CEPOS.

Interaktivt kort med gennemsnitlig undervisningseffekt i kommunerne kan ses her.

Tabel med undervisningseffekt i alle landets grundskoler

Fodnoter