Arbejdspapir 4: Multikulturalisme og integration

Type: Arbejdspapir
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Om forskellige politiske ideologiers syn på multikulturalisme og hvordan en klar liberalkonservativ position stiller sig i forhold til multikulturalisme
Siden gæstearbejdere i stor stil kom til Danmark i 70’erne, har spørgsmålet om integration i stadig højere grad præget den offentlige debat. Mange indvandrere bidrager med arbejdskraft og kvalifikationer, men de kulturelle forskelle udgør en udfordring, som man politisk må forholde sig til.

I CEPOS-arbejdspapiret “Multikulturalisme og integration” analyserer lektor ved Institut for Statskundskab på SDU, Søren Hviid Pedersen, forskellige politiske ideologiers syn på multikulturalisme og hvordan en klar liberal-konservativ position stiller sig i forhold til multikulturalisme

“Det borgerlige synspunkt, at staten ikke skal forsøge at påvirke borgernes værdier, normer og kultur i almindelighed, kommer under pres i den multikulturelle virkelighed. Det er derfor nødvendigt at formulere et borgerligt svar på, hvorledes man politisk skal forholde sig til de udfordringer, som indvandringen giver til det etablerede danske samfund,” siger Søren Hviid Pedersen.

Hans konklusion er, at den britiske konservativ-liberale filosof, John Gray, der har forsvaret en pluralistisk borgerlig retsstat, som på den ene side tilstræber at blande sig mindst muligt i civilsamfundets mange institutioner, herunder markedet, og på den anden side er indstillet på at fremme og beskytte nogle givne historiske og kulturelle forudsætninger, er et sundt borgerlig-liberalt mål.

”Et sådan pluralistisk retssamfund er ønskværdigt set fra et borgerligt-liberalt perspektiv. Politisk betyder dette, at man ikke skal give tilskud til eller støtte institutioner, som modarbejder de grundlæggende værdier i det danske samfund. Samtidigt er det dog vigtigt, at det danske samfund i større omfang indrettes således, at den enkelte får større mulighed for at indrette sit liv ud fra egne præferencer, uagtet om disse er betingede af en anden kultur end majoritetskulturen,” siger Søren Hviid Pedersen.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,1 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,1 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):