Arbejdspapir 48: Fri eller folke - om konkurrencen mellem folkeskoler og frie grundskoler

Type: Arbejdspapir
CEPOS analyse, der søger at belyse de frie grundskolers voksende andel af eleverne. Det fremgår bl.a. af analysen, at faktorer som høje klassekvotienter, længere afstand og dårlig trivsel i folkeskoler, får forældre til i stigende grad at fravælge dem. Det fremgår desuden, at de største stigninger i de frie grundskolers andel af eleverne sker i de såkaldte udkantsområder og i områder med en større andel indbyggere med ikke-vestlig baggrund.

”De frie grundskolers markedsandel er i særlig grad øget i løbet af tiåret fra 2007 til 2016 i kommuner, hvor der er foregået en udtynding af børn og unge siden 2007. Det gælder ikke mindst Midt- og Vestsjælland, Lolland, Sønderjylland samt dele af Vestjylland.
Kommunernes reaktion på denne udtynding har været en øgning af klassekvotienten i folkeskolerne bl.a. ved skolenedlæggelser eller sammenlægninger. Nærheden til et folkeskoletilbud bliver således reduceret samtidig med, at klasserne gøres større. Vores analyse dokumenterer, at det er i disse kommuner, hvor folkeskoletilbuddet fremtræder som mindre attraktivt, at søgningen bort fra folkeskole og til frie grundskoler er foregået stærkest”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

 

”Vores analyse viser, at forældre reagerer i forhold til kvaliteten af skolernes indre liv. Det kommer til udtryk ved, at højt elevfravær i kommunens folkeskoler leder til øget søgning til frie grundskoler. Det fremgår også, at der gælder en sammenhæng mellem lav undervisningseffekt – altså skolernes evne til at løfte eleverne i faglig henseende – og søgning til frie grundskoler”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 990,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 990,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk