Arbejdspapir 5: Forskelle i opfattelsen af kommunale nedskæringer og velfærdskoalition (perceived municipal cuts and the welfare coalition)

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I de senere år er kommunernes udgifter vokset betydeligt. Alligevel er det er udbredt opfattelse, at der foregår nedskæringer i velfærdssektoren. 

Fra 2007 til 2008 blev service-udgifterne i kommunerne under et realt hævet med 1 procent. 34 procent af borgerne i Danmark bor faktisk i kommuner, som hævede serviceniveauet, målt i kroner.  Men når man spørger borgerne, er det kun 4 procent af dem, som erkender, at deres kommune faktisk har hævet serviceniveauet.

CEPOS har via Catinet lavet en undersøgelse for at forstå dette umiddelbare paradoks.
Og der er to betydende konklusioner:

”Det viser sig, at borgere, der direkte har en egeninteresse som offentligt ansatte i særlig grad opfatter kommunernes service som reduceret”, siger forskningschef i CEPOS, Henrik Christoffersen. ”62 procent af de offentligt ansatte mener, at serviceniveauet i deres kommune er faldet, mens kun 46 procent af de privat-ansatte oplever et faldende serviceniveau.  Et flertal af den privat-ansatte del befolkningen oplever ikke noget fald i den kommunale service.”

Det hænger sammen hermed, at borgere, der støtter partierne S, SF og Enhedslisten, i særlig grad oplever nedskæring.

”Den anden konklusion viser, at jo flere gamle kommuner, der er gået sammen ved strukturreformen i 2007, jo større andel af indbyggerne svarer, at den kommunale service er skåret ned. Kommunerne har endnu ikke formået at skabe fuld forståelse for de nye større fællesskaber”, siger forskningschef Henrik Christoffersen.

Arbejdspapiret blev præsenteret på The European Public Choice Society's årlige kongres i Athen i april 2009.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 462,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 462,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76