Arbejdspapir 51: Fuld udlicitering af togdrift vil spare 700 mio. kr. om året

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Analyse af potentialet ved øget udlicitering af den danske togdrift. Analysen, der er gennemført for CEPOS af tidligere mangeårig direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Finn Lauritzen, viser, at det er et besparelsespotentiale på 700 mio. kr. om året ved fuld udlicitering.

”Analysen viser, at der er et samfundsøkonomisk potentiale på 700 mio.kr. om året ved at sende hele driften i fri licitation. Der er ingen saglige grunde for fortsat at friholde dele af driften eller udskyde det med henvisning til signalproblemer eller særlige hensyn til DSB”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Der bør lægges en køreplan for at få togdriften i udbud i klumper, så alle strækninger kommer i udbud inden for en kortere tidshorisont, og man samtidig kan indhente erfaringer undervejs”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Der skal sikres armslængde mellem DSB og politikerne ved, at selskabet privatiseres og udover at udlicitere driften bør statens investeringer i baner og materiel revideres, så der kun investeres, hvor der er et klart samfundsøkonomisk overskud. Det gælder bl.a. de tvivlsomme investeringer i banen til Billund og forbindelsen ved Vejle Fjord”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

Vi skal have den danske togdrift på rette spor. Så passagererne bliver kunderne, og de bedste får lov til at løse opgaven

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 960,1 KB
  Hent Filstørrelse: 635,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 960,1 KB
  Hent Filstørrelse: 635,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk