Arbejdspapir 54: Folkebiblioteker, bøger og andet godt

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Fra 2009 til 2015 er det samlede udlån af voksen- og børnebøger samt elektroniske downloads af bøger reduceret med 27 pct. Dette arbejdspapir ser på folkebibliotekernes udvikling, økonomi og transformation.

”Det samlede billede er, at folkebibliotekerne har gennemgået en markant reduktion og koncentration og samtidig en transformation til anden benyttelse end den traditionelle, og som den er specificeret i biblioteksloven. Således ser vi, at udlånet af bøger er faldet med 27 pct. siden 2009, og antallet af biblioteker er reduceret, men budgetterne er ikke faldet i samme omfang, og antallet af besøg er øget”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.
 
”Vores analyse viser, at der kun findes en svag sammenhæng mellem ændringen i bogudlån og ændringen i udgifter. I kommuner med særlig stærk tilbagegang i bogudlånet, har kommunen ofte ikke draget konsekvensen og reduceret udgifterne tilsvarende. Det er også ensbetydende med, at kommuner med særlig stærk tilbagegang i bogudlånet har været særlig stærkt orienteret i retning af at udvikle andre former for ressourceforbrug end effektivt bogudlån. Her kan slet og ret være tale om stigende ineffektivitet i bibliotekets traditionelle aktiviteter eller om nye typer af aktiviteter uden om folkebibliotekslovens konkrete specificering af formål”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.
 
”Udviklingen peger i retning af, at tabet af rollen som lokal institution for uddannelse, viden og oplysning i traditionel forstand har ført til, at folkebibliotekerne udvider deres leveranceprofil og dermed kommer i en konkurrencesituation. Her kommer folkebibliotekerne til at konkurrere med såvel andre kommunale tiltag som med markedsbaserede private tiltag. Begge former for konkurrencesituation kan være problematiske. I konkurrencen med andre kommunale tiltag så som lokalcentre, forsamlingshuse, kulturhuse, kommunalt organiserede biografer og musiksteder, aftenskoler m.v. har folkebibliotekerne er særstilling i og med, at de er funderet på en særlig lovgivning og dermed obligatoriske for alle kommuner. Det kan vanskeliggøre en koordinering og samordning af den samlede kommunale indsats på kulturområdet. I konkurrencen med private og markedsbaserede aktiviteter kan der blive tale om såkaldt ”opgavetyveri”, hvor folkebibliotekerne i kraft af skattefinansierede midler kan udkonkurrere ellers udmærket fungerende og effektive tiltag”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.
 
”Spørgsmålet om, hvilken rolle folkebibliotekerne skal spille i fremtiden, lader sig måske bedst besvare i negativ form. De skal ikke – eller kommer ikke til at – spille rollen som den lokale forankring af viden og uddannelsesunderstøttelse. De er ved at skrumpe ind, og vi ved ikke rigtigt, hvad der bliver tilbage”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 903,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 903,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk