Arbejdspapir 71: Sådan kan forslagene til en grøn skattereform forbedres

Type: Arbejdspapir

Pressemedelelse

”Svarrer-gruppens modeller for en grøn skattereform kan og bør forbedres. Det gælder også regeringens reformudspil, som bygger på gruppens modeller”, siger analysechef Otto Brøns-Petersen.

CEPOS udsender i dag et arbejdspapir, som peger på flere konkrete forbedringer, som kan gøre klimapolitikken omkostningseffektiv.

”Det er nødvendigt at revidere selve 70 pct.-klimamålet, hvis man vil tage hensyn til lækageproblemet. Der bør indføres en ensartet pris på alle udledninger svarende til kvoteprisen (750 kr.). Det kræver fuld fradragsret for kvoteudgifter og sænkning af energiafgifter til EU's minimum. Kvoteannullering er et omkostningseffektivt redskab, hvis prisen på 750 kr. ikke viser sig tilstrækkeligt til at nå målet”, siger Otto Brøns-Petersen, som også anbefaler at afvente udmøntningen af EU's klimaplan. ”Ellers kan en dansk grøn skattereform blive et tomt slag i luften”.

”Hvis en grøn skattereform ikke skal gå ud over dansk økonomi, kræver det, at CO2-afgifterne suppleres med nedsættelse af de mest forvridende skatter, herunder f.eks. selskabsskatten”, siger Otto Brøns-Petersen

 

Resumé

 • Dette arbejdspapir undersøger den første rapport fra ekspertgruppen om grøn skattereform, og kommer med bud på, hvordan rapportens forslag kan forbedres og gøres mere omkostningseffektive.
 • Det anbefales at afvente den endelige vedtagelse af EU's nye klimapolitik, da denne vil få betydelig indvirkning på betingelserne for dansk klimapolitik. Der er risiko for, at det danske 70 pct.-mål bliver en del af EU's samlede mål på 55 pct. reduktion i 2030.
 • Det anbefales at omformulere 70 pct. -målet, således at der tages hensyn til lækage. Målet bør således ikke være rent nationalt, men have et globalt sigte.
 • Hvis en generel CO2-pris ikke er tilstrækkeligt til at realisere 70 pct. -målet, anbefales det at realisere forskellen gennem opkøb og annullering af CO2-kvoter, som det billigste redskab der samtidig er sikret mod lækage.
 • Energiafgifterne bør sænkes mest muligt.
 • Målsætningen om at den grønne omstilling ikke må indebære en samlet forringelse af dansk økonomi, bør tages alvorligt. Derfor bør man kigge på at nedsætte de mest forvridende skatter så som fx selskabsskatten, registreringsafgiften og de højeste marginalskatter på kapital- og arbejdsindkomst.

 

Læs hele arbejdspapiret her

Denne analyse er en del af ”Projekt 3%.” Projektet har til formål at identificere reformer, der kan hæve den økonomiske vækst i Danmark til 3 pct. årligt de næste ti år. Projektet er støttet af Kraks Fond og af Novo Nordisk Fonden. (NNF20SA0066299)

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 246,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 246,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk