Betydelig selvfinansieringsgrad ved lavere selskabsskat

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS offentliggør i dag et notat, der beregner en selvfinansieringsgrad ved lavere selskabsskat. Det vil sige, hvor meget af skatteprovenuet, der kommer tilbage i statskassen, når selskabsskatten sænkes. Det sker ved at sammenholde selskabsskattesatser i de 30 OECD-lande med landenes skattegrundlag. 

”Det umiddelbare resultat er, at små lettelser i selskabsskatten er 100 pct. selvfinansierende. Det skyldes bl.a. at lavere selskabsskat øger investeringerne og velstanden og dermed skattegrundlaget, ligesom en lav skattesats betyder, at udenlandske virksomheder flytter skattepligtigt overskud til landet med den lavere sats. Ud fra en forsigtighedsbetragtning kan man ved budgettering af lavere selskabsskat indregne, at 50 pct. af provenutabet vender tilbage til statskassen. Hvis man derfor finansierer en lettelse af selskabsskatten med fx lavere erhvervstilskud, vil der ske en styrkelse af den langsigtede finanspolitiske holdbarhed”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Undersøgelsen viser konkret, at lande med lave skattesatser har en tendens til at have et stort indkomstgrundlag. Det drejer sig f.eks. om Irland, der har den laveste selskabsskat på 12½ pct. Det kan bl.a. afspejle, at en lavere  selskabsskat medfører flere investeringer og dermed større velstand. Det kan også afspejle, at udenlandske virksomheder flytter deres overskud til lande med lav selskabsskat. Omvendt er skattegrundlaget lavt i lande som Japan og USA, som har en høje selskabsskat”,  siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. 

”CEPOS anbefaler regeringen at sænke selskabsskatten fra 25 til 10 pct. over en årrække. Det vil i givet fald være den laveste selskabsskat i OECD og herunder lavere end i Irland, hvor den udgør 12,5 pct. Det vil øge danske virksomheders investeringer. Herudover vil det blive mere attraktivt for udenlandske virksomheder at lokalisere sig i Danmark. Det vil give et teknologiløft samt et betydeligt løft i human kapitalen, fordi udenlandske virksomheder vil trække dygtige udlændinge til Danmark, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Den lavere selskabsskattesats kan f.eks. finansieres ved færre erhvervstilskud, der beløber sig til ca. 23 mia.kr. eller ved at holde nulvækst i det offentlige forbrug frem til 2020. Det giver 25 mia.kr. i budgetforbedring. Det kan også være en kombination heraf. Endelig kan man indbudgettere et bidrag fra selvfinansiering på 5 mia.kr. fra den lavere selskabsskat.” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 435,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 435,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør