Biltrafikken indenfor betalingsringen er faldet siden 2000

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

S og SF har fremsat forslag om at etablere en betalingsring rundt om København. Som argument for at indføre betalingsringen fremfører S og SF bl.a., at biltrafikken i København er steget med 20 pct. fra 1990 til 2008. Men S og SFs argument om det stigende antal biler i København er i modstrid med, at trafikken indenfor betalingsringen er faldet de sidste 10 år. Det viser en ny analyse, som tænketanken CEPOS har udarbejdet. 

CEPOS har i et nyt notat indhentet historiske data for antal køretøjer, som passerer igennem København på tre forskellige steder: Kommunegrænsen, S og SFs foreslåede betalingsring og Søsnittet. 

”Trafikken er ikke, som S og SF siger, steget i området indenfor betalingsringen. Tværtimod er antallet af køretøjer siden 2000 og frem til i dag faldet med ca. 3 pct. Over søerne er antallet af biler i samme periode faldet med 11 pct. Bl.a. derfor er jeg skeptisk overfor S og SFs betalingsring, som også vil betyde en yderligere skat for pendlere på op til 11.000 kr. om året,” siger specialkonsulent i CEPOS, Mia Amalie Holstein. 

”Skal man tale om en stigningen i trafikken, så er det i områderne udenfor betalingsringen. Og der er risiko for at den bliver værre end i dag, hvis S og SFs betalingsring bliver en realitet. Flere vil nemlig køre omvejskørsel, for på den måde at undgå, at skulle betale for at køre igennem betalingsringen. Dette bidrager til at øge koncentrationen af trafik udenfor betalingsringen”, siger specialkonsulent i CEPOS, Mia Amalie Holstein. 

CEPOS har tidligere på baggrund af et notat fra COWI udarbejdet for Københavns Kommune set på omkostningerne ved S og SFs betalingsring. Rapporten fra COWI viser, at betalingsringen vil resultere i et samfundsøkonomisk tab på knap 8 mia. kr. 

”Det samfundsøkonomiske tab, som en betalingsring vil medføre, kan ikke opvejes af positive gevinster, som betalingsringen også vil medføre. I stedet for at beskatte folk over i den offentlige transport gennem en betalingsmur, burde man i stedet gøre det mere attraktivt at benytte den offentlige transport. Det skal simpelthen være langt mere attraktivt, præcist og hurtigt at sætte sig ind i et tog. Det kunne man gøre ved fx at åbne op for konkurrence på jernbanesporene i København og omegn. Konkurrence på sporene har været en succes i bl.a. England og Tyskland, hvor øget konkurrence på sporene har medført bedre service i form af mere præcise afgange samt lavere priser”, siger specialkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 424,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 424,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS