Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Den store efterspørgsel efter sundhedsydelser presser lægerne og vores sundhedsvæsen. CEPOS har derfor i en ny analyse undersøgt, hvordan man kan dæmpe efterspørgslen efter sundhedsydelser. På baggrund af analysen anbefaler CEPOS via brugerbetaling at give danskerne større incitament til at gøre brug af email- og telefonkonsultationer frem for personlige henvendelser. Vælger flere patienter fremover at kontakte lægen via e-mail og telefon, vil dette umiddelbart give en besparelse på op til 320 mio. kr.

”Ved at benytte brugerbetalingen mere strategisk og fx lægge en højere brugerbetaling på lægebesøg end på billigere former for henvendelser som fx email- og telefonkonsultationer ville man kunne udnytte ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre. I dag vurderer fx 16 pct. af danskerne ifølge en meningsmåling udført af analysebureauet Norstat for CEPOS, at deres seneste lægebesøg kunne være klaret med et telefonopkald eller en e-mail. Hvis 16 pct. af den danske befolkning fremadrettet i stedet valgte at rette telefonisk eller elektronisk henvendelse til lægen, så ville det umiddelbart reducere sundhedsudgifterne med op til 320 mio. kr.”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holsten, CEPOS.

De Økonomiske Råd har tidligere vurderet provenuet (inkl. adfærdsvirkninger) ved en beskeden brugerbetaling på en række sygehusydelser til ca. 4 mia. kr.

”I Sverige, Norge og Finland ligger brugerbetalingen for at gå til lægen i gennemsnit på ca. 120 kr. pr. lægebesøg. Det er et fornuftigt leje og samme niveau kunne derfor med fordel indføres i Danmark. En sådan brugerbetaling vil bidrage til at dæmpe efterspørgslen og lette presset på sundhedsvæsenet. Det er der også hårdt brug for herhjemme. I de andre nordiske lande har man gode erfaringer med brugerbetaling og der er ingen indikationer af, at det har medført det, man kan kalde en social katastrofe”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holsten, CEPOS.

”Det er dog helt afgørende, at provenuet fra brugerbetalingen ikke ender i statskassen. Pengene skal krone for krone gå til lavere bundskat. Ellers bliver brugerbetaling bare en ny indtægtskilde i verdens største offentlige sektor. Den offentlige sektor kan dog få lov til at beholde den budgetforbedring, der opnås ved færre lægebesøg. Herved frigives nemlig ressourcer i sundhedsvæsenet, som fx vil kunne anvendes til at øge kvaliteten af behandlinger”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holsten, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 342,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 342,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS