Budgetskred siden 1993 på 64 mia. kr. - alternativet kunne være en marginalskat på 39 pct.

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Siden 1993 er det offentlige forbrug vokset betydeligt mere end de målsætninger, skiftende regeringer har haft. Både under SR-regeringen og under VK-regeringen har der været en budgetoverskridelse på omkring 100 pct. For den samlede periode 1993-2007 har der været et budgetskred på ca. 64 mia.kr. 

Et budgetskred er problematisk af flere grunde. Arbejdskraftmanglen øges, da den offentlige sektor trækker medarbejdere væk fra private virksomheder. Herudover skal budgetskredet finansieres, og hvis det sker ved højere skat, reduceres arbejdsudbuddet. Dermed har budgetskred væsentlige samfundsøkonomiske omkostninger. 

I lyset af de systematiske og store historiske budgetoverskridelser er der intet, der skulle tilsige, at budgetterne de kommende år overholdes med det nuværende regelgrundlag. Derfor bør finansministeren indføre en permanent sanktionsmekanisme over for kommuner, der overskrider vækstmålsætningen. Det kan ske ved, at bloktilskuddet automatisk reduceres i kommuner, der året forinden har overskredet budgettet. 
Hvis de skiftende finansministre havde overholdt deres budgetmålsætninger, og råderummet var anvendt til lavere skat, kunne alle beskæftigede i Danmark have en marginalskat på 39 pct. i dag. En sådan marginalskat ville øge arbejdsudbuddet svarende til ca. 50.000 fuldtidspersoner og BNP ville øges med ca. 30 mia.kr.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 72,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 72,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør