CEPOS-analyse af "Socialisme Rapport" fra Det Hvide Hus

Table of contents×
The Council of Economic Advisors (Præsident Trumps økonomiske rådgivere i Det Hvide Hus) har udgivet en rapport om “The Opportunity Costs of Socialism”. I rapporten er der blandt andet fokus på Danmark.

”Council of Economic Advisors (CEA) har lavet en udmærket rapport, der også belyser Danmark og de nordiske lande. Når Danmark er inkluderet i ’socialisme-rapporten’, er det fordi, amerikanske socialister som Bernie Sanders ofte henviser til Danmark. Danmark er ikke et socialistisk land, og det kommer også frem i rapporten.  Danmark er nr. 16 på Frasers Indeks for Økonomisk Frihed, som måler graden af kapitalisme i et land.  På indekset er der 162 lande og USA er nr. 6. Heritage Foundation har også et Økonomisk Frihedsindeks, og her klarer vi os bedre end USA. Vi er dermed blandt de lande i verden med mest økonomisk frihed. Det skyldes fravær af korruption, god håndhævelse af den private ejendomsret, relativ lidt erhvervsregulering og et fleksibelt arbejdsmarked. Vores høje skatter trækker ned,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Det kommer frem i rapporten, at velstanden i Danmark og de øvrige nordiske lande er lavere end i USA. Gabet i BNP pr. indbygger (korrigeret for købekraftsforskelle) mellem Danmark og USA er på ca. 15 pct., og det gab bør vi indsnævre gennem reformpolitik. CEPOS’ beregninger viser, at median-amerikaneren har en disponibel indkomst, der er 10 pct. højere end median-danskeren. Og den gennemsnitlige amerikaner har 27 pct. højere disponibel indkomst,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Generelt fremstiller rapporten det danske og nordiske skattesystem for ”venligt”. Det kommer ikke tydeligt frem, at skattetrykket i DK og de øvrige nordiske lande er meget højere end i USA. Skattetrykket i Danmark udgør 46 pct. af BNP, mens det i USA udgør det 27 pct. af BNP. Den effektive marginalskat (marginalskat med indregning af afgifter) udgør i Danmark ca. 55 pct. for lavtlønnede mod 38 pct. i USA. For højtlønnede udgør den effektive marginalskat 67 pct. i Danmark og 47 pct. i USA,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.  

”Underdrivelsen af det danske skattetryk ses også, når CEA beregner, hvor mange timer ugentligt en gennemsnits-lønmodtager skal arbejde for at købe en pick-up truck. Danmark står der som det mest bil-venlige land i Norden.  Det er ikke tilfældet. CEA har ikke medregnet, at vi har en registreringsafgift på op til 150 pct. Og også den årlige ejerafgift samt udligningsafgiften er overset.  Når vi holder de andre antagelser i regnestykket fast (afskrivninger, kørselsomfang, løn mv.), så skal danskerne ikke arbejde 6 timer, men 10 timer ugentligt for at have råd til en pick-up. Og dermed kommer det tydeligt frem, at danske lønmodtagere bliver beskattet hårdt bl.a., når de skal købe en bil. CEA vil rette dette,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 603,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 603,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk