CEPOS’ forslag til nyt forenklet kontanthjælpssystem – baseret på Ydelseskommissionens model

Type: Analyse

Pressemedelelse

CEPOS udsender i dag et nyt notat, der giver et bud på et nyt og forenklet kontanthjælpssystem med afsæt i Ydelseskommissionens model (Tranæs-udvalget). Forslaget skal bl.a. gøre systemet mere gennemskueligt og sikre, at det kan betale sig at tage et fuldtids lavlønsjob. Læs hele forslaget i vedhæftede fil.

Cheføkonom i CEPOS Mads Lundby Hansen kan kontaktes på 21 23 79 52 for uddybende kommentarer.

“Ydelseskommissionen kom i juni 2021 med deres forslag til en kontanthjælpsreform. Regeringens nye kontanthjælpsaftale med rød blok ser i høj grad bort fra Ydelseskommissionens arbejde. I CEPOS har vi med udgangspunkt i Tranæs-udvalget udarbejdet et forslag til et nyt forenklet kontanthjælpssystem. Forslaget vil øge arbejdsudbuddet med i størrelsesordenen 1.250 personer, hvilket er 500 mere end Ydelseskommissionens forslag og godt 900 mere end regeringens kontanthjælpsaftale. Når CEPOS’ forslag giver en større jobeffekt, skyldes det, at CEPOS’ forslag indebærer lavere ydelser end Ydelseskommissionens og regeringens forslag. Desuden forbedres de offentlige finanser med ca. 1 mia. kr.,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Ydelseskommissionens forslag til et nyt kontanthjælpssystem indebærer højere ydelser til mange forsørgere og dermed et lavere incitament til at tage et fuldtidsjob, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Men selve strukturen i Ydelseskommissionens forslag er fornuftig, fordi kontanthjælpssystemet forenkles markant. Så det har vi taget udgangspunkt i,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“CEPOS’ forslag fastholder Ydelseskommissionens struktur med 2 satser: Grundsats er en erstatning for bl.a. integrationsydelse og forhøjet sats, som erstatning for kontanthjælp. Grundsatsen og den forhøjede sats er lavere i CEPOS’ forslag end i kommissionens forslag for at øge gevinsten ved at arbejde. Desuden afskaffes bl.a. - som i kommissionens forslag - kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Med CEPOS’ forslag øges gevinsten ved at tage et lavtlønsjob på fuld tid fra 2.200 kr. i Ydelseskommissionens forslag til 4.300 kr. for en enlig med 2 børn. Det er vigtigt, at der er en betydelig gevinst ved at tage et fuldtidsjob. Dels af hensyn til beskæftigelsen og dels fordi at det er vigtigt, at børn har rollemodeller i en mor og far, der har et fuldtidsjob,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Resumé

Ydelseskommissionen kom i juni 2021 med deres forslag til en kontanthjælpsreform. Regeringens nye kontanthjælpsaftale ser i høj grad bort fra Ydelseskommissionens arbejde. CEPOS har i dette notat udarbejdet et forslag til et nyt forenklet kontanthjælpssystem med afsæt i Ydelseskommissionens model.

Ydelseskommissionens forslag til et nyt kontanthjælpssystem indebærer højere ydelser til mange forsørgere og dermed et lavere incitament til at tage et fuldtidsjob, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Men strukturen i Ydelseskommissionens forslag er fornuftig, fordi kontanthjælpssystemet forenkles.

 • CEPOS’ forslag fastholder Ydelseskommissionens struktur med 2 satser: Grundsats (som erstatning for bl.a. integrationsydelse) og forhøjet sats (som erstatning for kontanthjælp). Desuden afskaffes (som i kommissionens forslag) kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen, særlig støtte og aktivitetstillæg.
 • Ydelseskommissionens forslag om fritidstillæg afskaffes, fordi det er formynderisk og administrativt dyrt. Desuden reduceres de øvrige satser, så der er et stærkt incitament til at tage et arbejde, jf. tabellen. Med CEPOS’ forslag øges gevinsten ved at tage et lavtlønsjob fra 2.200 kr. (i Ydelseskommissionens forslag) til 4.300 kr. for en enlig med 2 børn, jf. figuren.
 • Forslaget vil øge arbejdsudbuddet med i størrelsesordenen 1.250 personer (500 mere end Ydelseskommissionens forslag og godt 900 mere end regeringens nye kontanthjælpsreform). Desuden forbedres de offentlige finanser med ca. 1 mia. kr.

Læs analysen her

Denne analyse er en del af ”Projekt 3%.” Projektet har til formål at identificere reformer, der kan hæve den økonomiske vækst i Danmark til 3 pct. årligt de næste ti år. Projektet er støttet af Kraks Fond og af Novo Nordisk Fonden. (NNF20SA0066299)

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 517,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 517,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk