CEPOS-notat: Løft i dansk velstand på 10 mia. kr. ved fjernelse af toldbarrierer

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse viser på baggrund af en IMF-undersøgelse, at der er store gevinster ved at fjerne toldbarrierer. Det fremgår, at EU-lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Finland kan øge velstanden med 0,4-0,7 pct. Lægger man til grund, at Danmark vil opleve et løft svarende til effekten i Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Finland, vil en fjernelse af alle danske toldbarrierer kunne øge velstanden med ca. 10 mia. kr. 

Undersøgelsen er også relevant i forhold til UKs vækstmuligheder efter Brexit og den amerikanske valgkamp, hvor Donald Trump giver udtryk for protektionistiske overvejelser. 

”IMF-undersøgelsen er interessant, da den viser, at der er store gevinster ved at sænke toldbarrierer i OECD-lande. IMF-økonomerne vurderer, at en unilateral fjernelse af al told i et udviklet land, vil kunne øge den samlede produktivitet med ca. 1 pct. i et OECD-land. Det vil i Danmark svare til et løft i velstanden på 20 mia. kr. Det skyldes bl.a. øget konkurrencepres fra udlandet, hvilket kan få de hjemlige producenter til at effektivisere og sænke priserne. Desuden kan hjemlige producenter få flere og billigere halvfabrikata fra udlandet, hvilket øger produktiviteten. Det fremgår, at EU-lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Finland har forventede gevinster på 0,4-0,7 pct. Lægger man til grund, at Danmark vil opleve et løft svarende til effekten i Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Finland, vil en fjernelse af alle danske toldbarrierer kunne øge velstanden med ca. 10 mia. kr. (½ pct. løft). Den danske told fastlægges i EU. Danmark bør i EU arbejde for, at EU fjerner al told. Produktivitetskommissionen anbefalede også, at Danmark skulle arbejde for at fjerne told i EU for at styrke produktiviteten”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.
 
”Nu hvor Storbritannien har besluttet at forlade EU, har landet en god mulighed for at gå foran på vejen mod øget frihandel ved at sænke eller helt fjerne sine toldbarrierer unilateralt. Det vil skabe øget handel og vil forhåbentligt inspirere omverdenen - herunder EU - til også at reducere tolden. Ifølge IMF-økonomernes undersøgelse vil en fjernelse af Storbritanniens toldbarrierer løfte den britiske produktivitet og velstand med godt 0,6 pct. Hvis Storbritanniens handelspartnere også sænker deres handelsbarrierer, bliver gevinsterne endnu større, fordi Storbritanniens eksportører kan vækste endnu mere. Nye handelsaftaler bliver i Storbritannien også fremhævet som det, der velstandsmæssigt skal kompensere for de negative BNP-virkninger af usikkerheden ved Brexit. Nye handelsaftaler var også en del af den regeringsplan, der blev lagt frem lige efter afstemningen. En plan, der også stilede mod at sænke selskabsskatten til 15 pct. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis Storbritannien skal komme styrket ud af Brexit, så skal der gennemføres reformer, der øger den økonomiske frihed i landet. Dvs. reducerede skatter på arbejde og investeringer samt deregulering og herunder en væsentlig reduktion i told-tariffer. Storbritannien er grundlæggende en handelsnation, og det kan man høste gevinsterne af ved bl.a. at fjerne toldbarrierer ”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 569,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 569,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør