Danmark fravælges som investeringsland

Danmark indtager en placering som nummer 27 ud af 34 OECD-lande på job-skabelsen fra nye investeringer i 2010. Det viser en ny CEPOS-analyse af det udenlandske investeringsniveau foretaget i samarbejde med investeringseksperter fra IBM - Plant Location International. Resultatet giver en del af forklaringen på stagnationen siden 2007 i de samlede udenlandske investeringer i Danmark. Og det understreger, at det har realøkonomiske konsekvenser, når udenlandske virksomheder fravælger Danmark, fordi de finder det mere attraktivt at investere og skabe arbejdspladser i andre lande. 

"Den danske job-skabelse fra aktive udenlandske investeringsbeslutninger er lav i en international sammenhæng. Danmark placerer sig som nummer 27 ud af 34 OECD-lande - eller som 8. dårligst - på job-skabelsen. Danmark er altså ikke så attraktivt et investeringsland, som vi måske har troet. Og de fordele, Danmark er kendt for - som høje kompetencer, uddannelsesniveau og et fleksibelt arbejdsmarkedet - er tilsyneladende ikke længere nok til at opveje ulemper som høje skatter på produktion og afkast", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.
 
"Udenlandske investeringer kan afhjælpe dansk økonomis største langsigtede udfordring. Det er den lave produktivitetsvækst, som har stået på siden midt-90'erne, og som gradvist sænker dansk velstand ift. andre lande. Der er tre årsager til, at udenlandske investeringer kan øge produktiviteten. For det første øger de investeringsniveauet i Danmark, så danske medarbejdere generelt bliver mere produktive. For det andet er medarbejdere i udenlandsk ejede virksomheder mere produktive end i danskejede virksomheder. Og for det tredje bringer de udenlandske investeringer ny viden og nye ledelsesformer med sig, som danske virksomheder kan lære af. Det er de effekter, vi går glip af, hvis udlandet ikke investerer i danske arbejdspladser", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.  

"Beholdningen af udadgående investeringer fra Danmark er tredoblet i perioden 2000-2010, mens indadgående investeringer fra udlandet kun er fordoblet i samme periode og er helt stagneret siden 2007. Det har resulteret i et gab mellem indadgående og udadgående investeringer på 390 mia. kr. i 2010, svarende til 22 pct. af BNP. Udviklingen i de seneste år viser, at mens danske investorer fortsat kan finde interessante investeringsprojekter i udlandet, så har udenlandske investorer samlet set ikke vurderet, at der er grundlag for at øge investeringsniveauet i Danmark", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.
 
"Der er derfor brug for at gøre Danmark mere konkurrencedygtigt som investeringsland. Og her kommer vi ikke udenom, at investorerne fokuserer på omkostninger og afkast. Min anbefaling er derfor, at politikerne sænker selskabsskatten, reducerer produktionsskatterne og fjerner noget af den omkostningstunge regulering af erhvervslivet. Det vil ikke kun komme de udenlandske - men også de danskejede - virksomheder til gode og skabe den eksportfremgang og beskæftigelse, vi har brug for", foreslår specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Dette notat er muliggjort ved donation fra Kraks Fonden

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 415,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 415,8 KB

  Del denne side