Danmark har de 2. højeste lønninger ud af 33 lande - men en 13. plads på produktivitet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udgiver i dag et notat med en international sammenligning af lønniveauer i industrien og en sammenligning af produktiviteten i landene.  Det fremgår, at Danmark har de 2. højeste lønninger ud af 33 lande. Derimod ligger  produktiviteten (d.v.s. produktionen per time) nr. 13 ud af 30 OECD-lande.

“Tallene viser, at vi ligger nr. 2 i lønniveau, men at vores effektivitet i produktionen kun ligger omkring middel. Det er problematisk. For hvis der ikke er sammenhæng mellem lønomkostninger og produktivitetsniveau, er konsekvensen, at danske virksomheder taber konkurrenceevne til udlandet. Det hæmmer eksporten, ligesom det kan sætte ekstra fart på udflytning af arbejdspladser til lande, der har en mere fordelagtig kombination af løn og produktivitetsniveau. Man kan sige, vi er dyre, men ikke gode nok til prisen,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“For 10 år siden i 1998 lå Danmark længere nede på den internationale lønrangliste, svarende til en 6. plads. Således havde Tyskland, Schweiz, Østrig, Norge og Belgien alle højere timelønninger end i Danmark. Samtidig lå vores relative produktivitet bedre, svarende til en 8. plads på OECDs produktivitetsrangliste. Disse placeringer indikerer en bedre sammenhæng mellem produktivitet og lønomkostningsniveau den gang,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Når Danmark de seneste 10 år har haft en relativ stærk vækst i lønomkostningerne i forhold til udlandet, skyldes det bl.a., at der i store dele af perioden frem til 2008 har været mangel på arbejdskraft, hvilket har presset lønningerne op. Her har politikerne ikke gennemført nok reformer. Herudover har der været en svag produktivitetsvækst, svarende til den næstlaveste ud af 30 OECD-lande,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Det anbefales derfor, at der allerede nu gennemføres arbejdsmarkedsreformer, der øger arbejdsudbuddet. Det vil nemlig dæmpe lønstigningerne og modvirke, at lønstigningerne bliver for høje grundet mangel på arbejdskraft, når der igen kommer gang i den økonomiske aktivitet. Herudover bør der gennemføres reformer, der øger produktiviteten. Det kan ske ved at reducere selskabsskatten og marginalskatten, reducere statsstøtte til virksomheder og øge uddannelsesniveauet. Det tager dog mange år, før uddannelse slår igennem på produktiviteten,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Løntallene kommer fra Bureau of Labor Statistics (ligger under det amerikanske beskæftigelsesministerium). Produktivitetstallene kommer fra OECD.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 310,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 310,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør