Danmark har haft den 5. laveste økonomiske vækst fra 1996 til 2006

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ud af 30 OECD-lande har Danmark haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske beskæftigede har haft den 3. laveste produktivitetsvækst (målt ved produktionen pr. arbejdstime) i perioden. Fremadrettet kan produktiviteten øges ved deregulering, højere uddannelsesniveau samt ved privatiseringer. Også marginalskattelettelser kan øge produktiviteten. Danmark ligger i perioden i midterfeltet med hensyn til væksten i det samlede antal arbejdstimer. Det dækker over, at væksten i beskæftigelsen har været beskeden i perioden, mens arbejdstiden pr. beskæftiget er steget mere i Danmark end i noget andet OECD-land. Det skal bl.a. ses på baggrund af en lettelse i marginalskatten på arbejde siden midten af 1990erne.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 85,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 85,0 KB

  Del denne side