Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udsender i dag et notat, der viser, at Danmark fra 2000 til 2011 i procent har mistet næstflest industriarbejdspladser blandt EU15-landene. Opgørelserne bygger på nationalregnskabsdata fra Eurostat.

”Samlet set faldt beskæftigelsen i danske industrivirksomheder målt i timer med 30 pct. fra 2000 til 2011. Det er blandt EU15-landene kun overgået af Irland, hvor industribeskæftigelsen faldt med 32 pct. Andre af landene mistede betydeligt færre industriarbejdspladser i perioden. Eksempelvis faldt industribeskæftigelsen kun med 7 pct. i Østrig, med 9 pct. i Tyskland og med 15 pct. i Sverige,” siger chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS.  

”Samme billede tegner sig, hvis vi ser på antallet af beskæftigede personer i de danske industrivirksomheder. Her faldt antallet med hele 106.000 personer svarende til 25 pct. i perioden. Hvis det procentuelle fald i antallet af danske industriarbejdspladser havde været som i Tyskland, ville der i dag være ca. 75.000 flere beskæftigede i industrien i Danmark. Og hvis faldet havde været som i Sverige, havde der i dag været 38.000 flere beskæftigede i de danske industrivirksomheder,” fortsætter chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS. 

”Omkostningskonkurrenceevnen er en af de faktorer, som spiller en stor rolle for danske industrivirksomheders muligheder for at fastholde og oprette nye arbejdspladser i landet. Når Danmark derfor i perioden 2000-2011 er det land blandt de øvrige EU15-lande, som har oplevet den største forværring af deres omkostningskonkurrenceevne (fald på 19 pct.), har det naturligvis også haft konsekvenser for beskæftigelsen i fremstillingssektoren,” siger chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS. 
  
”Hvis ikke virksomheder er konkurrencedygtige på omkostninger og priser, risikerer vi i fremtiden at miste endnu flere arbejdsplader i industrien. Fordi virksomhederne f.eks. bliver nødt til at skære i antallet af ansatte eller flytte arbejdspladserne til udlandet, hvor omkostningerne er lavere. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det lavere vækst i lønomkostningerne end i udlandet i en lang periode, højere produktivitetsvækst og et fleksibelt arbejdsmarked. Den gode nyhed er - trods alt – at erfaringerne fra bl.a. Tyskland og Sverige viser, at det kan lade sig gøre at fastholde mange flere arbejdspladser i industrien,” siger chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 374,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 374,8 KB

  Del denne side