Danmark har næsten dobbelt så mange offentligt ansatte som EU-gennemsnittet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Dette notat viser, at den offentlige beskæftigelse i Danmark udgør en stor andel af den samlede beskæftigelse, når der sammenlignes med andre OECD-lande, nemlig godt 30 pct., hvor EU-gennemsnittet ligger på knap 17 pct. i 2005. Den store beskæftigelsesandel skyldes, at det offentlige forbrug i Danmark er meget stort – det næsthøjeste i OECD. Hertil kommer, at den offentlige sektor har valgt at producere mange af sine ydelser selv frem for at udlicitere dem. Den store offentlige beskæftigelsesandel er problematisk, fordi 1. det trækker i retning af et højere skattetryk. 2. en stor offentlig beskæftigelsesandel indebærer, at private virksomheder har sværere ved at besætte ledige stillinger. 3. Borgerne ville få mere for deres skattekroner, hvis flere offentlige opgaver blev udliciteret til private leverandører. Ved udlicitering af en opgave, reduceres den offentlige beskæftigelsesandel.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 37,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 37,0 KB

  Del denne side