Danmark og Rumænien de to eneste EU-lande med faldende tilbagetrækningsalder siden 2001

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udgiver i dag et notat, der viser at tilbagetrækningsalderen i Danmark med 61,3 år ligger under gennemsnittet i EU. Det fremgår også, at Danmark sammen med Rumænien skiller sig ud som de eneste lande i EU27, der har haft faldende tilbagetrækningsalder siden 2001.

“Vi bør ikke være stolte af, at vi er placeret sammen med Rumænien som de to eneste lande, der siden 2001 har oplevet en faldende tilbagetrækningsalder. De fleste andre lande har oplevet en mærkbar stigning i tilbagetrækningsalderen på gennemsnitligt 1½ år, imens vi har oplevet et fald på 0,3 år. Jeg synes også, man skal bide mærke i, at vores tilbagetrækningsalder i 2001 lå markant over gennemsnittet, og nu er vi altså dykket under gennemsnittet. Udviklingen er klart utilfredsstillende, og man burde have fjernet efterlønsordningen i perioden 2001-2008, hvor der var mangel på arbejdskraft. Det havde vendt udviklingen og styrket velstanden herhjemme,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Forklaringen på faldet i Danmark skal bl.a. findes i nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, som trådte i kraft i denne periode. I modsat retning trækker dog Nyrups efterlønsreform, som bl.a. gjorde det mindre attraktivt at gå på efterløn som 60- og 61-årig. Det har dog ikke været nok til at opveje effekten af nedsættelsen af pensionsalderen,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Udviklingen er bekymrende, da Danmark de kommende årtier kommer til at mangle arbejdskraft, fordi aldringen vil reducere arbejdsstyrken. Derfor bliver det nødvendigt for de ældre at blive længere på arbejdsmarkedet. Med andre ord så skal tilbagetrækningsalderen markant op,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“I den forbindelse er det naturligt, at man afvikler efterlønnen, som holder mange 60-64 årige ude af arbejdsmarkedet. En afvikling af efterlønnen vil øge beskæftigelsen med 100.000 personer. Udover en markant positiv indflydelse på arbejdsudbuddet, så vil dette også have en betydelig gavnlig effekt på de offentlige finanser, idet holdbarheden forbedres med 16 mia. kr,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 308,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 308,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør