Danmark står til relativt lav BNP-vækst frem mod 2030

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

”Ifølge OECDs seneste fremskrivning vil den danske velstand pr. indbygger i 2030 – ligesom i dag - være den 10. højeste i OECD. Vi beholder således vores velstandsplacering på trods af en relativ lav BNP-vækst, som til dels opvejes af en forventet fremgang i bytteforholdet. Sammenligner vi med Sverige på den anden side af Øresund, så ventes de at springe fra en 9. plads i dag til en 6. plads i 2030. Dermed ventes Sverige at have et velstandsniveau pr. indbygger, der er 9 pct. højere end det danske. I 2012 var velstandsforskellen mellem Danmark og Sverige på blot 0,2 pct. Det stigende velstandsgab til Sverige skyldes lavere forventet produktivitetsvækst i Danmark”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Den øgede produktivitet kan nås gennem reformer, der reducerer selskabsskatten samt marginalskatten på arbejde og fjerner konkurrencehæmmende reguleringer for erhvervslivet. Så sent som i dag fastslår Produktivitetskommissionens formand, Peter Birch Sørensen, i Børsen, at forskningen viser, at det især er selskabsskatten, som hæmmer væksten, fordi den hæmmer erhvervslivets investeringer. BNP pr. indbygger kan også øges ved at gennemføre reformer, der øger beskæftigelsen, herunder reformer af dagpenge, kontanthjælp, efterløn mv. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Claus Thustrup Kreiner og Jacob Roland Munch har i en undersøgelse fundet, at hvis man sænker de danske marginalskatter til et amerikansk niveau, så vil indkomsten vokse med ca. 20 pct. Det er betydelig mere end, hvad der skal til for at øge velstanden med 9 pct.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 391,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 391,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør