Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft en gunstigere udvikling i konkurrenceevnen end Danmark. Det gælder for Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA, Holland, Frankrig, Polen og Finland. Kun Italien og Norge har haft en ringere udvikling end Danmark. Det viser et nyt CEPOS-notat, der sammenligner udviklingen i konkurrenceevnen blandt Danmarks 10 vigtigste eksportlande målt ved udviklingen i lønomkostninger pr. produceret enhed. 

”I perioden 2000-2010 faldt enhedslønomkostningerne i USA med 52 pct. ift. Danmark. For Danmarks tre vigtigste eksportlande - Tyskland, Sverige og Storbritannien - var faldet på hhv. 15 pct., 35 pct. og 28 pct. Når lønomkostningerne falder på vores eksportmarkeder ift. Danmark, så bliver danske produkter dyrere, og så vil forbrugerne i fx Tyskland eller Sverige oftere vælge et produkt fra eget land i stedet for et dansk produkt”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS. 

”Årsagerne til Danmarks svækkede konkurrenceevne er mange, men analysen viser, at Danmarks svage produktivitetsudvikling, de høje lønstigninger op til finanskrisen og udviklingen i valutakurserne i sig selv har betydet en markant forværring af konkurrenceevnen siden 2000. Andre forhold end lønkonkurrenceevnen påvirker dog også virksomhedernes muligheder for at fastholde og vinde markedsandele på eksportmarkederne. Nogle af forklaringerne skal derfor også findes i Danmarks høje skatte- og afgiftstryk på erhvervslivet og den omfattende regulering, der ofte resulterer i mange administrative byrder for virksomhederne”, påpeger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS. 

”Politikerne kan reelt ikke påvirke valutakurserne, så længe vi har en fastkurspolitik. Og de kan kun medvirke til løntilbageholdenhed indirekte ved at udvide arbejdsstyrken. Deres bedste mulighed for at rette op på konkurrenceevnen er derfor at reducere virksomhedernes omkostninger. Det kan man fx gøre direkte ved at sænke produktionsskatter og de administrative byrder. På lidt længere sigt kan man desuden tackle den manglende lønkonkurrenceevne ved at forbedre produktiviteten. Det kan fx ske ved at sænke marginalskatterne og selskabsskatten, som er effektive instrumenter til at øge produktiviteten, fordi det gør det mere attraktivt at arbejde flere timer og mere effektivt. Ligesom det kan gøre det attraktivt for flere dygtige udlændinge at flytte til landet for at arbejde”, foreslår specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 351,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 351,5 KB

  Del denne side