Dansk fjernvarme er for dyr og sektoren for ineffektiv

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Resumé og kommentar

Denne analyse viser, at den danske fjernvarmesektor er for ineffektiv og dyr for forbrugerne. Teknologiske landvindinger og lavere elafgifter betyder, at fjernvarme, der tidligere var et naturligt monopol, i dag er en ydelse, der konkurrerer med andre varmeformer. Derfor bør fjernvarmesektoren reformeres markant, så den sætter kunderne fri og får gjort op med en meget indviklet og bureaukratisk lovgivning og regelsæt. Kunderne bør ikke længere være bundet, og kommunerne bør kunne sælge deres værker, uden at der sker en modregning i det kommunale bloktilskud. Værkerne skal selv have lov at vælge, om de vil drives kommercielt, eller om de fortsat skal være underlagt regulering.

Analysen viser blandt andet at:

 • Fjernvarmeværkernes priser til forbrugerne varierer meget. De dyreste er dobbelt så dyre som de billigste. Selv om store værker har stordriftsfordele, er dét ikke en forklaring på prisforskellene, ligesom værkernes alder eller om de forsyner by- eller landområder heller ikke kan forklare prisforskellen.
 • Prisforskellen må forklares ved individuelle forhold, herunder ledelsens og medarbejdernes effektivitet, omkostningsbevidsthed og evne til at tænke langsigtet.
 • P.t. er ca. 12 pct. af det årlige varmesalg fra fjernvarmeværkerne dyrere end, hvad man kunne få varmen til ved selv at købe og installere en moderne varmepumpe.  For ca. 60 pct. af varmesalget er det uklart, hvad der er billigst.
 • Fjernvarmen er med tiden blevet grønnere, men det er alternativerne også, så der er ikke et miljø- eller klimaargument for at give fjernvarmen en begunstigelse.
 • Pga. teknologisk udvikling (fx billigere og bedre varmepumper) og omlægning af afgiftssystemet (fx lavere el-afgift) er forudsætningerne for fjernvarmesystemet ændret fundamentalt.
 • Relativt få værker (under 30), er så økonomisk sårbare ved en reform, at de vil være lukningstruede.

Analysechef Otto Brøns-Petersen:

"Med de udfordringer vi har med lav produktivitetsvækst i dansk økonomi, er det vigtigt at holde fast i at få frigjort potentialet ved en mere effektiv fjernvarmesektor. Både i forhold til den nuværende regulering, men også når vi sammenligner os med fjernvarme i andre lande, tyder det på, der er en gevinst at hente."

"Det er overraskende, at den store variation i fjernvarmepriserne kun i meget begrænset omfang kan forklares ved stordriftsfordele og brændselstyper,  mens en stor del må forklares ved individuelle forhold, herunder ledelsens og medarbejdernes effektivitet, omkostningsbevidsthed og evne til at tænke langsigtet og selvfølgelig også, om det enkelte værk tidligere har gennemført gode og langsigtede investeringer."

"Afgifterne på el er i gang med at blive reduceret, produktionstilskuddet til el til de små værker er blevet afskaffet, og varmepumper er blevet billigere og mere effektive. Samlet vil disse ændringer betyde, at for mange af de fjernvarmekunder, der betaler en høj pris, vil det fra om nogle år være en besparelse at opsige deres fjernvarmeabonnement og at installere en varmepumpe i stedet. Sagt med andre ord vil konkurrencen for disse kunder fremover være en bedre beskyttelse mod høje priser end Varmeforsyningsloven, hvis kunderne altså får lov at opsige deres fjernvarmeabonnement."

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 671,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 671,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk