Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

De seneste nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre end i den første opgørelse fra slutningen af februar. I et nyt CEPOS-notat beskrives udviklingen i 2012 i dansk vækst og beskæftigelse ud fra de seneste nationalregnskabstal. 
 
”Udviklingen i 2012 kan kendetegnes ved, at der manglede stærke vækstskabere i dansk økonomi. Nettoeksporten bidrog med -0,7 pct.point til BNP-væksten, mens den indenlandske efterspørgsel bidrog positivt med 0,3 pct.point. Det overordnede billede af dansk økonomi er dermed, at både den indenlandske og den eksportrettede del af økonomien ligger underdrejet. Lav tillid og finansiel konsolidering blandt både forbrugere og virksomheder synes at dæmpe privat forbrug og virksomhedsinvesteringer, mens international lavvækst og en fortsat presset konkurrenceevne begrænser fremgangen i eksporten”, siger chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS.
 
”Den samlede beskæftigelse faldt i 2012 med godt 8.000 personer. Tilbagegangen skete stort set alene i offentlig forvaltning og service (-10.600), idet den private beskæftigelse samlet set var næsten uændret (+2.300). Reduktionen i den offentlige sektor er positiv. Op gennem 00'erne voksede den offentlige sektor betydeligt mere end budgetteret og det er hensigtsmæssigt, at der nu nedskaleres. Kombineres beskæftigelsesopgørelserne med oplysninger fra arbejdsmarkedsstatistikken, er der klare tegn på, at en meget væsentlig del af de senere års beskæftigelsesfald afspejles i faldende arbejdsstyrke frem for stigende ledighed”, siger chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS.
 
"Endelig viser de nye tal, at produktiviteten i økonomien under et kun voksede med 0,1 pct. som følge af langsom produktivitetsvækst uden for industrien. Dermed understreger de nye tal, at især en række danske hjemmemarkedserhverv har et produktivitetsproblem”, siger chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS.

I et andet CEPOS-notat sammenlignes udviklingen i dansk BNP med vækstraterne i øvrige lande.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 352,7 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 352,7 KB

  Del denne side