Danske lønomkostninger er højere end i andre lande i flere brancher

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I et nyt CEPOS-notat sammenlignes de danske arbejdsomkostninger fordelt på forskellige brancher med arbejdsomkostningerne i 14 andre EU-lande. Analysen viser, at arbejdsomkostningerne er høje i Danmark i forhold til de øvrige lande – ikke kun indenfor industrien, men også når det gælder bygge- og anlægssektoren, engros- og detailhandel, transport samt hotel- og restaurationsvirksomhed. 

”I fremstillingsindustrien var de danske arbejdsomkostninger i 2011 de tredjehøjeste blandt 15 EU-lande. I bygge- og anlægsbranchen havde vi de næsthøjeste arbejdsomkostninger. Og  i engros- og detailhandlen, transportsektoren samt hotel- og restaurationsvirksomhed er arbejdsomkostningerne de højeste. Det er altså ikke kun i fremstillingsindustrien, at vi halter i forhold til vores lønkonkurrenceevne. Men forskellen til udlandet er langt større i byggeriet og serviceerhvervene, som også skal kunne konkurrere med udenlandske virksomheder”, siger chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS.  

”De høje lønomkostninger er et stort problem for virksomhederne. Det gør det nemlig dyrt at drive virksomhed herhjemme. Og det svækker virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til udenlandske virksomheder. For at dække de høje omkostninger bliver virksomhederne nemlig nødt til at skrue priserne op på deres varer. I sidste ende går det både ud over virksomhedernes eksportmuligheder og de danske forbrugere, som må betale mere for varerne end forbrugere i andre lande. Endelig kan høje arbejdsomkostninger og reelle mindstelønninger medvirke til at gøre arbejdsmarkedet mindre rummeligt, hvis der ikke i tilstrækkelig grad er plads til en lidt lavere aflønning af personer med lidt lavere produktivitet”, siger chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS

”Hvis regeringen ønsker at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og modarbejde, at produktionen flyttes ud af landet, kan de reducere afgifter og skatter, som er med til at øge omkostningsniveauet for danske virksomheder. Det kan fx være energiafgifter og andre afgifter, som særligt rammer grænsehandelsfølsomme erhverv”, siger chefkonsulent Lars Martin Jensen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 380,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 380,5 KB

  Del denne side