Danske lønomkostninger i EU-top presser flere brancher

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Lønomkostninger er med til at afgøre, om et lands forskellige brancher er konkurrencedygtige og kan skabe vækst. Derfor har CEPOS i en ny analyse set  på niveauet af de danske lønomkostninger opdelt på forskellige brancher – industrien, transportsektoren, hotel- og restaurationsbranchen, engros- og detailhandel samt bygge- og anlægsbranchen. I analysen sammenholdes lønomkostningerne inden for disse brancher med lønomkostningerne i andre lande. 
Konklusionen er, at de danske lønomkostninger generelt ligger i top tre i EU for alle brancher.

”Det er velkendt, at de danske lønomkostningerne i industrien er højere end i mange andre EU-lande. Her ligger vi tredje højest i EU, og dermed ligger arbejdsomkostningerne per time hele 31 pct. over EURO-gennemsnittet. I forhold til nogle af de lande, industrien hver dag er i skarp konkurrence med, ligger omkostningerne per arbejdstime 30 kr. over Tyskland, 82 kr. over USA, 134 kr. over Storbritannien og 240 kr. over Polen. Så høje lønomkostninger svækker dansk industris konkurrenceevne. Hvis ikke det opvejes af øget produktivitet blandt medarbejderne, sætter det sig nemlig i priserne, så det bliver mindre attraktivt at købe danske industriprodukter”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS. 

”Endnu værre ser det dog ud, hvis vi ser på bygge og anlæg eller hotel- og restaurationsbranchen. Inden for hotel og restauration indtager Danmark suverænt første pladsen i EU med de højeste lønomkostninger, hvor arbejdsomkostningerne per time ligger hele 62 pct. over EURO-gennemsnittet, og for bygge og anlæg indtager vi andenpladsen med arbejdsomkostninger på 44 pct. over gennemsnittet. Inden for transport er forskellen 38 pct. mod hhv. 30 pct. og 31 pct. over EURO-gennemsnittet i engros- og detailhandel og i fremstillingsindustrien”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”De høje lønomkostninger for disse brancher kan fx betyde, at turister fravælger Danmark som ferieland, fordi leveomkostningerne bliver for høje, eller at virksomheder både herhjemme og i udlandet fravælger danske transportvirksomheder til fragt af varer, da de ganske enkelt ikke kan konkurrere prismæssigt med andre lande. Også når det handler om bygge-og anlægsbranchen samt engros- og detailbranchen kan lønniveauet munde ud i, at det bliver dyrere at være dansker. Det betyder nemlig, at vi må betale endnu mere for varerne i indkøbskurven eller de renoveringer, vi gerne vil have lavet i vores bolig. Og priserne for dagligvarer i Danmark er allerede ca. 7-9  pct. højere end i andre sammenlignelige EU-lande”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS. 

”Jeg vil derfor anbefale, at man reducerer de arbejdsgiverbetalte sociale afgifter, fordi de øger medarbejderomkostningerne direkte. Sammen med et øget produktivitetsniveau, kan det styrke konkurrenceevnen. I det omfang overførselsindkomsterne skaber lønpres, bør man også reducere disse, så lønningerne bliver konkurrencedygtige, og ledige kan skifte en tilværelse som passive overførselsmodtagere ud med beskæftigelse”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 286,9 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 286,9 KB

  Del denne side