Danskerne har et lavt privatforbrug - ni procent lavere end EU15-gennemsnittet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udsender i dag et notat, der viser, at det private forbrug pr. indbygger i Danmark er lavt i forhold til andre velstående lande. Ud af 30 europæiske lande har vi det 15. højeste private forbrug.

“Sammenligner vi med de ’gamle’ EU-15-lande, ligger det private forbrug 9 pct. under gennemsnittet. Bl.a. har vi lavere privat forbrug end i f.eks. Grækenland, Italien, Cypern og Belgien. Det lave private forbrug skyldes dels, at vi har verdens højeste skatter, der reducerer danskernes private råderum, og dels at priserne er meget høje som følge af høje afgifter, men også som følge af manglende konkurrencepres,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. 

“Modstykket til det lave private forbrug pr. indbygger er, at vi har det næsthøjeste offentlige forbrug pr. indbygger i EU. Man må imidlertid stille spørgsmålstegn ved at overlade en så stor del af forbruget til bl.a. borgmestrene og kommunalbestyrelserne. Meget tyder på, at pengene ikke bruges effektivt, og det skader velfærden. Undersøgelser finder, at private virksomheder i konkurrence er 20 pct. mere effektive end offentlige monopoler. Den aktuelle sag om snyderi i den kommunale hjemmepleje vidner også om ineffektiv ressourceudnyttelse. I det perspektiv ville det være bedre, hvis man reducerede det offentlige forbrug og på den måde muliggjorde et større privat råderum for familierne,” siger Mads Lundby Hansen.

Indregnes de mindre velstående østeuropæiske lande (EU27) samt Schweiz, Island og Norge, har Danmark i 2009 ud af de 30 lande et privat forbrug svarende til en 15. plads, hvor vi i 1997 lå på en 7. plads.

“Grunden til den relativt dårligere placering er, at det private forbrug er vokset med gennemsnitligt 1,2 pct. årligt i perioden 1997-2009. Det er den 3. laveste vækstrate blandt de 30 lande. Den lave vækst i det private forbrug skal bl.a. ses på baggrund af en meget svag udvikling i velstanden i perioden. Væksten i BNP har kun været på 1,1 pct. i perioden svarende til den 3. laveste vækst ud af de 30 lande. Herudover er det offentlige forbrug vokset dobbelt så meget som det private forbrug i perioden. En lavere offentlig forbrugsvækst kunne have finansieret skattelettelser, der ville øge det private forbrug”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 396,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 396,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør