Danskerne støtter muligheden for fravalg af Danmarks Radios produkter og fritagelse for betaling af licens

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmarks Radio finansieres i dag via en medielicens, der i international sammenhæng er meget høj. En holdningsundersøgelse gennemført af Catinét for CEPOS blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning viser, at et flertal på 60 procent mener, at man skal have mulighed for helt at fravælge licensen. 

En yderligere undersøgelse gennemført af Catinét viser, at kun en femtedel af befolkningen ville være villig til at betale det, som DR i dag koster, hvis de havde en valgmulighed. Det må med andre ord konkluderes, at der i befolkningen er stor skepsis med både finansieringsformen samt størrelsen af det beløb der opkræves. 

Samtidigt er det svært at finde valide argumenter for, at staten skal spille en så stor rolle i medieproduktionen. En statslig indblanding retfærdiggøres hyppigt med, at en omfordeling er retfærdig. Ses der på betalingsvillighed for lavindkomstgrupper kombineret med viden om forskellige socio-økonomiske gruppers forbrug tyder det faktisk på, at systemet medfører en omfordeling fra de fattige lavt-uddannede til de rige højtuddannede.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 177,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 177,4 KB

  Del denne side