Debatten om fonde bygger på myter

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Over de seneste måneder har debatten raset omkring fonde og ikke mindst beskatningen heraf. Påstande om, at fonde betaler "for lidt" i skat og ikke uddeler nok af deres midler til velgørende formål, har været dominerende i debatten. Et nyt CEPOS notat kortlægger derfor nu det juridiske og skattemæssige grundlag for fonde og konkluderer på den baggrund, at den verserende debat bygger på myter. 

"Mange tror, at fonde er sat i verden i velgørenhedens tjeneste, og hvis fornemmeste opgave er at bygge operahuse mm. til glæde for danskerne. Derfor er fonde ofte blevet kritiseret for ikke at uddele nok af deres overskud til velgørenhed eller almennyttige formål. Men den opfattelse er en misforståelse", siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS. 

"De erhvervsdrivende fonde er ikke sat i verden for at uddele, men derimod for at varetage sine erhvervsmæssige formål. Det vil derfor stride mod fondens formål, hvis de uddeler hele deres årlige overskud, ligesom der ikke kan opstilles en generel tommelfingerregel om, at en erhvervsdrivende fond skal uddele så og så meget af sin egenkapital eller årlige overskud. Hvor meget fonde kan uddele til velgørenhed afhænger derfor af en konkret vurdering af den enkelte fonds formål", siger Henriette Kinnunen. 

Heller ikke når det handler om skattegrundlaget, er der grundlag for at beskylde fonde for at betale "for lidt" i skat, viser gennemgangen af de eksisterende fondsbeskatningsregler. 

"Hvis en fond ikke foretager en uddeling til et velgørende eller almennyttigt formål bliver den beskattet efter præcis samme regler, som gælder for aktie- og anpartsregler. Kun i det tilfælde, hvor fonden foretager uddelinger, eksempelvis til almenvelgørende eller almennyttige formål, kan den opnå et fradrag for uddelingerne. Det er derfor en myte, når det påstås, at fonde ikke betaler skat eller, at de nyder omfattende skattebegunstigelser", siger Henriette Kinnunen.

Fradragsreglerne for fonde er begrundet i et politisk ønske om, at ikke kun det offentlige men også private kan og bør tage del i initiativer af samfundsmæssig værdi. Derfor indeholder skattelovgivningen også særlige fradragsregler for foreninger, personer og selskaber, så også de tilskyndes til at give et bidrag til almennyttige formål. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 335,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 335,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016