Delegation og bekendtgørelser i Danmark - et retsikkerhedsmæssigt problem?

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Omfanget af regulering via bekendtgørelser har nået et niveau, der stiller spørgsmålstegn ved magtfordelingen i Danmark, da regeludstedelse i høj grad forestås af ikke-folkevalgte administrative myndigheder. Denne udvikling er i strid med grundtanken bag magtfordelingslæren. 

Den nuværende borgerlige regering har udstedt langt flere bekendtgørelser end Nyrup-regeringen. I perioden 2001 til 2008 er der hvert år på nær 2007 og 2008 sket en stigning i antallet af udstedte bekendtgørelser. I samme periode er der i gennemsnit blevet udstedt 1141 bekendtgørelser om året. I perioden fra 1993 til 2000 blev der i gennemsnit udstedt 878 bekendtgørelser, mens der under Schlüter-regeringen i gennemsnit blev udstedt 522 bekendtgørelser. I 1960 blev der kun indført 24 bekendtgørelser. 

CEPOS foreslår, at regeringen fastsætter en målsætning om at nedbringe antallet af nye bekendtgørelser markant, samt ophæve bekendtgørelser, der anses som overflødige. Endvidere bør delegation til administrative myndigheder primært vedrøre tekniske forhold, mens materiel regulering som udgangspunkt bør vedtages af Folketinget. Dette gælder i særligt grad materiel regulering, der indeholder indgribende forbud og påbud. I de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt at delegere kompetence af ikke-teknisk karakter, bør det faste udgangspunkt være, at bemyndigelseslove opstiller klare rammer for indholdet af bekendtgørelser.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 213,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 213,0 KB

  Del denne side