Demografisk pusterum i kommunerne fra 2011 til 2013

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Det fremføres ofte, at et stigende antal ældre nødvendiggør øgede kommunale udgifter. Men i et nyt notat påpeger tænketanken CEPOS, at der i de kommende år vil blive færre børn, hvilket giver kommunerne et demografisk pusterum.

"I perioden 2011-2013 er der i kommunerne et såkaldt 'demografisk pusterum'. Der bliver nemlig færre børn i alderen 1-15 år. Det trækker udgifterne på daginstitutions- og folkeskoleområdet ned og opvejer, at der bliver flere ældre. Det demografiske pusterum passer fint med regeringens målsætning om at reducere antallet af kommunalt ansatte med 8.000 personer i årene 2011-2013 i forbindelse med omprioriteringsplanen,' siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Tallene understøtter heller ikke myten om, at sundhedsvæsenet i de kommende år vil blive udsultet. Det demografiske træk på sundhedsområdet er begrænset, og når der tages højde for, at området tilføres flere midler som følge af omprioriteringsplanen, vil sygehussektoren faktisk opleve en forbedring af deres budgetter.

"Flere ældre indebærer alt andet lige flere udgifter til sygehuse, medicin mv. På sundhedsområdet er der et demografisk træk på 0,6 mia. kr. årligt eller 1,8 mia. kr. over de tre år. Men idet regeringen lægger op til at bruge fem mia. kr. ekstra på sundhed, er der lagt op til en forbedring af standarderne på sundhedsområdet," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Når kommunerne skal sænke  udgifterne i perioden 2011-13, behøver det ikke at betyde et lavere serviceniveau. Kommunerne har flere muligheder for at forbedre effektiviteten, bl.a. ved øget udlicitering og lavere administrationsomkostninger.

"I øvrigt er der ingen som helst grund til, at de 8.000 færre medarbejdere på kommunekontorerne skal medføre lavere service. Det er kun tale om en effektivisering på 1,8 pct. over tre år. På sygehusområdet har man leveret en produktivitetsgevinst på ca. to pct. om året. Her skal kommunerne bare levere det samme på tre år, som sygehusene leverer på ét år. Det kan ske ved at udlicitere flere opgaver, der kan høstes stordriftsfordele ved kommunesammenlægningerne, ligesom der kan skæres ned på opgaver, der ikke giver borgernær velfærd. Her tænkes bl.a. på administration i kommunerne," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 333,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 333,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør