Den offentlige beskæftigelse er vokset under VK-regeringen

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Dette notat viser, at den offentlige beskæftigelse er vokset under VK-regeringen. 

Ifølge Nationalregnskabet er den offentlige beskæftigelse vokset med 6.100 personer fra 2001 til 2007. Korrigeres der for udviklingen i aktiverede personer i virksomhedspraktik, er der tale om en stigning på 15.600 personer. Hertil kommer køb af varer og tjenester, herunder vikarer til sygehusene. Disse ansatte indgår ikke i beskæftigelsestallene. I en anden statistik - arbejdstidsregnskabet - opgøres stigningen i beskæftigelsen til 9.400 personer. I en tredje statistik - ATP-statistikken - opgøres væksten i den offentlige beskæftigelse til 7.000 personer. 

I regeringens 2015-plan er der indregnet en stigning i den offentlige beskæftigelse på yderligere 10.000 personer i perioden 2008-2015. Herudover skønnes det, at den offentlige sektor vil lægge beslag på ekstra knap 1.000 personer årligt som følge af væksten i varekøbet i den private sektor.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 72,3 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 72,3 KB

  Del denne side