Den svenske regerings plan for privatisering af statslige selskaber

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Den svenske regering har sat en privatiseringsproces i gang med frasalg af statslige aktieposter i 6 forskellige selskaber. Potentialet for privatiseringer er dog endnu større, idet den svenske stat har helt eller delvist ejerskab i 54 aktieselskaber. Blandt de 54 selskaber har den svenske regering nævnt SAS og Svenska Spel som privatiseringskandidater, og kun 2 selskaber betegnes som ikke-privatiseringsegnede. Provenuet fra salgsprocessen forventes at blive 50 mia. SEK om året de næste tre år, eller 150 mia. SEK i alt i perioden 2007-2009. Provenuet skal gå til at betale af på statsgælden. 

Med en estimeret værdi på 675 mia. SEK og omkring 190.000 ansatte er den svenske stat landets største virksomhedsejer, og den svenske regering lægger op til, at statens rolle fremover kun skal være at udstikke reglerne for erhvervslivet og markedet, og dermed ikke selv deltage i konkurrencen gennem statslige selskaber. 

Notatet blev første gang præsenteret på årets privatiseringskonference 30. marts 2007.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 34,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 34,8 KB

  Del denne side