Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler at man har brug for en fridag. Men der er stor forskel på holdningen i den private og offentlige sektor. I den offentlige sektor mener et flertal blandt visse medarbejdergrupper, at det er acceptabelt. 

Både blandt de højere og de lavere funktionærer og tjenestemænd i den offentlige sektor er der langt større accept af ulovligt fravær, end der er i blandt lignende medarbejdergrupper i den private sektor. 

Catinét har for tænketanken CEPOS i oktober 2007 spurgt 1.011 danskere om deres holdning til dette emne. Blandt gruppen af funktionærer/tjenestemænd i det offentlige er der opbakning fra mellem 47 og 51 procent til ulovligt fravær. Omvendt er der kun mellem 27 til 34 procent af privatansatte, som finder ulovligt fravær acceptabelt. Holdningen kan måske bunde i, at konsekvenserne af fravær i den offentlige sektor er mindre end i den private sektor. De offentligt ansatte mangler incitament og er distancerede fra resultaterne af deres arbejde.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 49,3 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 49,3 KB

  Del denne side