Det internationale ejendomsretsindeks (IPRI) 2007

Type: Analyse
Table of contents×

Det Internationale Ejendomsretsindeks (IPRI) er den første internationale sammenlignelige liste over beskyttelsen af den private ejendomsret. 

Hernando de Soto-instituttet for frihed og demokrati (ILD) har udarbejdet indekset, og CEPOS er den danske deltager i netværket. Danmark scorer højt på alle de områder, som undersøgelsen udpeger som vigtige for en stabil beskyttelse af ejendomsretten: Det juridiske og politiske miljø, den fysiske ejendomsret og den intellektuelle ejendomsret . Kun Norge og Holland opnår en bedre placering end Danmark.

Hovedkonklusionen i ILD-rapporten er, at blandt de 70 lande, der deltager i undersøgelsen, er det primært højtudviklede, industrialiserede økonomier, der topper listen. Lande, der ligger i bunden af listen, er omvendt mindre udviklede, fattige lande fra Afrika og Latinamerika samt tidligere sovjetstater. Ifølge ILD understøtter undersøgelsen tesen om, at der er en positiv korrelation mellem beskyttelsen af den private ejendomsret og økonomisk vækst.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 52,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 52,5 KB

  Del denne side