Det offentlige forbrugs andel af BNP på Anker Jørgensen niveau

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Det offentlige forbrug er vokset markant de senere år, hvad enten det opgøres i faste priser eller som andel af økonomien. I perioden 2001-09 under VK-regeringen vokser det offentlige forbrug med godt 50 mia.kr. 

Som andel af BNP er det offentlige forbrug vokset fra 25,7 pct. i 2001 til 27,8 pct. i 2009. Det er den største andel siden 1982, dvs. det sidste år med Anker Jørgensen som statsminister. Niveauet ligger betydeligt over VK-regeringens officielle udgiftsloft. 

Skredet i det offentlige forbrug trækker i retning af højere skattetryk, hvilket vil reducere beskæftigelsen. En undersøgelse fra ECB finder, at en stor offentlig sektor signifikant reducerer væksten i velstanden. I den kommende tid er der risiko for at opdriften i det offentlige forbrug fortsætter. Bl.a. fordi regeringen muligvis vil udlade at straffe kommunerne, hvis de bryder udgiftsbudgetterne, eller fordi ekstra midler til anlæg i kommunerne ”misbruges” ved, at de konverteres til driftsudgifter.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 73,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 73,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør