Diskrimination af indvandrere og efterkommere øger utilfredsheden

Type: Analyse

Den utilfredshed med samfundssituationen i Danmark, som et mindretal af indvandrere og efterkommere fra muslimske lande føler, hænger bl.a. sammen med oplevet diskrimination. CEPOS har ladet Danmarks Statistik gennemføre en interviewundersøgelse blandt indvandrere og efterkommere med oprindelse i muslimske lande for dermed bedre at kunne belyse disse indvandrere og efterkommeres holdninger og vilkår i Danmark. Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober til december 2007. 

Undersøgelsen viser, at omkring hver tredje indvandrer og efterkommer med oprindelse i muslimske lande udtrykker bekymring for at blive udsat for diskrimination pga. deres religiøse baggrund i forbindelse med ansættelse eller forfremmelsesmuligheder. Undersøgelsen viser også, at omkring hver fjerde tilkendegiver at have oplevet ubehagelig forskelsbehandling i de foregående 12 måneder. For at få klarhed over konsekvenserne af den oplevede diskrimination er der gennemført en analyse af, om oplevelsen af ubehagelig forskelsbehandling har en signifikant betydning for indvandrernes vurdering af samfundssituationen i Danmark. Det viser sig, at oplevelser i form af ubehagelig forskelsbehandling har en signifikant indflydelse på vurderingen af den samlede samfundssituation. 

Sammenlignet med udlandet er det dog ikke oplagt, at Danmarks vej til et multikulturelt samfund er forbundet med særlig store problemer i form af diskrimination, og overordnet udtrykker indvandrere relativ stor tilfredshed med tilværelsen i Danmark. Man kan endvidere argumentere, at det væsentligste problem ikke er graden af oplevet forskelsbehandling, men at indvandrings- og socialpolitikken samt strukturen på arbejdsmarkedet resulterer i, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har forholdsvist svært ved at opnå beskæftigelse. De eksisterende forhold på arbejdsmarkedet virker reelt som diskrimination overfor personer med beskedne formelle kvalifikationer, og selvom det ikke er tilsigtet, så rammer de dermed i forholdsvis høj grad indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. 

Ønsker man at løse dette væsentlige problem, så forudsætter det en ny politik, der i højere grad belønner beskæftigelse og i mindre grad giver mulighed for passiv forsørgelse. En sådan politik vil tiltrække en større andel af beskæftigelsesdygtige fra disse lande, og den er forenelig med liberaliserede muligheder for indvandring.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 144,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 144,5 KB

  Del denne side