Dobbelt så højt sygefravær i den kommunale ældrepleje som i den private

Table of contents×

Ældrebyrden vokser og ressourcerne er knappe. Derfor er det vigtigt, at få skabt mest muligt ældrepleje for pengene. En måde at gøre det på er at reducere det høje sygefravær blandt plejepersonalet på ældreområdet. CEPOS har derfor i et nyt notat set på forskelle i sygefraværet blandt landets kommuner og blandt private og kommunale leverandører af ældrepleje. 

Notatet viser, at sygefraværet varierer meget fra kommune til kommune. Desuden er sygefraværet i kommunerne over dobbelt så højt som blandt de private leverandører. Hvis kommunerne kunne reducere deres gennemsnitlige sygefravær til det private niveau, ville det offentlige spare knap 1 mia. kr. svarende til arbejdsindsatsen fra ca. 2.800 ekstra SOSU-personale årligt.

”Gennemsnittet for sygefraværet i den private sektor ligger på 7,8 dagsværk, hvorimod gennemsnittet for den offentlige sektor er helt oppe på 16,1 dagsværk. Det er en væsentlig forskel, der klart illustrerer mulighederne for at nedbringe sygefraværet og ikke mindst det store besparelsespotentiale, der er at hente for kommunerne, hvis sygefraværet på ældreområdet nedbringes”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS. 
”Reducerede man blot sygefraværet til samme niveau som for den private ældrepleje, så ville kommunerne kunne spare knap 1 mia. kr. svarende til arbejdsindsatsen fra ca. 2.800 ekstra ansatte i ældreplejen (SOSU-personale). Det vil sikre, at der også i fremtiden vil være råd til god ældrepleje”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.
Et lavt sygefravær har dog ikke kun en positiv effekt på økonomien. Det øger også brugertilfredsheden hos de ældre. Den seneste brugertilfredshedsundersøgelse for ældreplejen viser eksempelvis, at 44,5 pct. af brugerne er ”meget tilfredse” med den private udbyder, hvorimod kun 28,5 pct. af brugerne er ”meget tilfredse” med den kommunale udbyder. 

”Den høje brugertilfredshed blandt de ældre, som modtager hjælp fra en private udbyder, er formentlig et udslag af, at de her oplever en langt større konsistens i servicen, da sygefraværet er betydeligt lavere blandt personalet, og de ældre derfor ikke i ligeså høj grad oplever udskiftninger i det personale, der kommer i deres hjem”, siger chefkonsulent i CEPOS, Mia Amalie Holstein. 

”Både fra et økonomisk og et kvalitetsmæssigt perspektiv er der gode begrundelser for, at kommunerne skal nedbringe sygefraværet på ældreområdet. Enten kan kommunerne arbejde målrettet på at nedbringe sygefraværet ved at lære af de private. Alternativt kan kommunerne udlicitere en større del af ældreplejen til de private udbydere. En øget udlicitering vil nemlig både give et lavere sygefravær, øget brugertilfredshed og ikke mindst en potentiel økonomisk besparelse”, konkluderer Mia Amalie Holstein, chefkonsulent i CEPOS.  

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,1 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,1 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS