Dobbelt udfordring for Danmarks yderkommuner

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Der er bred politisk enighed om at skabe vækst i alle dele af Danmark. CEPOS har derfor i et nyt notat set på, hvilke særlige vækstudfordringer der gælder for henholdsvis bykommuner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner. 

”Beskæftigelsen i industrien og landbruget er samlet faldet med ca. 31 pct. i perioden 2000-2012. Og selvom nedgangen i den primære og sekundære beskæftigelse har været rimelig jævnt fordelt, når man sammenligner yder-, land-, mellem- og bykommuner, har konsekvenserne for den samlede beskæftigelse været størst for yder-, land- og mellemkommunerne. Industri og landbrug fylder nemlig mere uden for bykommunerne”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Der sker normalt en automatisk tilpasning, hvor nedgang i industri og landbrug opvejes af beskæftigelsesvækst i servicesektoren. Den tilpasning har været stærk i bykommunerne, rimelig i mellemkommunerne og svag i landkommunerne. Men i yderkommunerne ser vi tværtimod, at der også er sket et samlet fald i den private og offentlige servicesektor på 4,5 pct. Yderkommunerne står således overfor en dobbelt udfordring, hvor den samlede beskæftigelsesudvikling (opgjort på arbejdssted) er faldet med 13 pct. i perioden 2000-2012. På trods af krisen har bykommunerne samlet haft 1 pct. vækst, mens mellem- og landkommunerne har mistet hhv. 5 og 7 pct. af beskæftigelsen”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Servicesektoren trak generelt beskæftigelsesvæksten under højkonjunkturen, men i yderkommunerne kunne den end ikke kunne kompensere for nedgangen i industri og landbrug, hvilket understreger udfordringerne med at skabe nye servicejob i yderkommunerne. For yderkommunerne er det derfor endnu vigtigere at forbedre konkurrenceevnen, så der fortsat vil være grundlag for industribeskæftigelsen. Det kan derfor anbefales at reducere eller helt fjerne de arbejdsgiverbetalte sociale afgifter, da det vil reducere de samlede medarbejderomkostninger direkte og dermed forbedre industriens konkurrenceevne. På samme måde bør man forbedre erhvervslivets rammevilkår ved at bringe fx klima- og miljøafgifter samt byggesagsregulering og –gebyrer ned på et internationalt konkurrencedygtigt niveau. Sidst kan det anbefales at reducere selskabsskatten, så afkastet efter skat af en given investering stiger, og det dermed bliver mere attraktivt at investere i dansk produktion”, foreslår specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 365,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 365,5 KB

  Del denne side