ECB-undersøgelse: Stor offentlig sektor reducerer væksten

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Dette notat gennemgår hovedresultaterne i en ECB-undersøgelse, hvor der fokuseres på sammenhængen mellem den offentlige sektors størrelse og væksten i BNP for OECD- og EU-lande. 

I undersøgelsen anføres det, at en stor offentlig sektor ud fra et teoretisk synspunkt vil være hæmmende for den økonomiske vækst på grund af bl.a. ineffektivitet i den offentlige produktion. Herudover vil de højere skatter, der følger af udbygning af den offentlige sektor, hæmme væksten. Hovedresultatet er, at en stigning i udgiftstrykket (alle udgifter under ét, dvs. offentligt konsum, overførsler, subsidier samt investeringer) på 1 pct. af BNP reducerer væksten i BNP pr. capita med knap 0,1 pct.point i EU-landene. 

Ses der alene på det offentlige forbrug, medfører en stigning på 1 pct. af BNP, at væksten reduceres med 0,3 pct.point. Ud fra resultaterne vil en reduktion i det offentlige forbrug i Danmark på 1 pct. af BNP (18 mia. kr.) øge den underliggende vækstrate med 0,3 pct.point. En stigning i skattetrykket på 1 pct. af BNP reducerer væksten i BNP pr. capita med 0,12 pct.point.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 62,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 62,4 KB

  Del denne side