ECB-undersøgelse viser, at lavere kapitalskatter giver større skatteindtægter

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udgiver i dag et notat på baggrund af en undersøgelse fra den Europæiske Centralbank (ECB), der belyser sammenhængen mellem skatteprovenu og skattesatsen på løn og kapital. Det fremgår af undersøgelsen, at det for Danmark er gratis at sænke skatten på kapital, f.eks. selskabsskatten eller aktionærskatten. 

”Undersøgelsen finder faktisk, at en sænkelse af kapitalskatten vil medføre et større skatteprovenu. For Danmark er selvfinansieringsgraden på 137 pct. for kapitalskatter. Med andre ord kan kapitalskatterne sænkes med 1 mia. kr. samtidig med, at der netto kommer 0,37 mia. kr. i statskassen. Det skyldes, at lavere kapitalskat vil medføre mere opsparing og flere investeringer i ny kapital, innovationer og teknologi. Det øger produktiviteten, reallønnen for medarbejdere og velstanden. Undersøgelsen underbygger, at det vil være fornuftigt at sænke selskabsskatten i 2011, ligesom vi også skal sænke den danske aktionærskat, der er blandt de højeste i verden. Det bør VK-regeringen overveje i det nye år”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.   

”For lønskatter er selvfinansieringsgraden 88 pct. for Danmark. Det skyldes, at højere lønskatter reducerer beskæftigelsen og velstanden. Højere skat på arbejdsindkomst giver derfor ikke ret meget provenu. Undersøgelse indikerer, at Danmark stort set har nået grænsen for, hvor højt skatteprovenuet kan blive. Højere skattesatser vil generelt medføre et betydeligt velstandstab og dermed tabes meget af det umiddelbare skatteprovenu ved skatteforhøjelser”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. 

”Undersøgelsen illustrerer også, at det er problematisk, når VK-regeringen i perioden 2011-13, øger skatterne med 10 mia.kr. Endnu mere problematisk er det, at S og SF vil hæve skatterne med 33 mia.kr. og indføre stærkt forvridende skatter som aktieomsætningsafgift og millionærskat. Undersøgelsen indikerer, at dette ikke giver noget provenu, men alene medfører tab af velstand”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 404,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 404,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør