Economic Freedom of the World 2005

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Economic Freedom of the World indekset for 2005 viser, at økonomisk frihed er af stor, positiv og robust betydning for samfundets økonomiske vækst. Endvidere viser et CEPOS notat, at Danmark meget let kunne blive et af verdens mest frie lande.

Economic Freedom Network består med den canadiske tænketank Fraser Institute som bannerfører af 69 tænketanke, forskningsinstitutioner og organisationer i mere end 60 lande heriblandt CEPOS fra dansk side. Igennem dette netværk udarbejdes det årlige Economic Freedom of the World indeks.

Indekset forsøger systematisk at måle omfanget af økonomisk frihed på en række parametre - i alt 38 hoved- og delkomponenter, opdelt på fem hovedområder:

 1. Den offentlige sektors og skatternes omfang
 2. Retssystem og ejendomsret
 3. Pengepolitik
 4. Handelspolitik
 5. Regulering underopdelt i områderne:
 • Kreditmarked
 • Arbejdsmarked
 • Erhvervsliv

Indekset indeholder data fra så mange lande, som det er muligt, og 2005-indekset (som er baseret på data for 2003) omfatter i alt 127 lande.  Indeksets data går- så vidt som det er muligt for de enkelte lande - tilbage til 1970.

I indekset er hvert land tildelt en indeksværdi på en skala fra 0 (mindst økonomisk frihed) til 10 (mest økonomisk frihed), både for hvert af de fem hovedområder og for økonomisk frihed generelt (som et gennemsnit af hovedområderne).

De data, som anvendes til at konstruere indekset, er alle enten objektive mål (priser, skattesatser o.l.) eller baseret i allerede publicerede, subjektive vurderinger foretaget af andre (d.v.s. organisationer og personer udenfor Economic Freedom Network).

Se rapporten fra Economic Freedom of the World 2005 (1,9 MB) 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 441,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 441,0 KB

  Del denne side