Economic Freedom of the World 2006

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Economic Freedom of the World indekset for 2006 viser, at økonomisk frihed er af stor, positiv og robust betydning for samfundets økonomiske vækst. Endvidere viser en analyse foretaget af professor Peter Kurrild-Klitgaard for CEPOS, at Danmark under den nuværende borgerligt-liberale regering har forringet sin placering på listen over lande med en høj grad af økonomisk frihed fra en 14. plads til en 17. plads. Da der er en stærk og robust sammenhæng mellem et lands økonomiske frihed og dets økonomiske vækst, kan man forvente, at en række andre lande, som fremover liberaliserer deres økonomier mere end Danmark, i længden vil overhale Danmark i økonomisk vækst, og dermed også i velstand og levestandard.

Det årlige Economic Freedom of the World indeks er det mest systematiske og bredt anvendte forsøg på at vurdere og kvantificere, hvorledes verdens nationer adskiller sig med hensyn til graden af statslig styring af samfundsøkonomien. Indekset, der første gang blev offentliggjort i 1996, blev oprindeligt iværksat på initiativ af Nobelprisvinderen i økonomi Milton Friedman (1912-2006) og den canadiske tænketank Fraser Institute. I dag udarbejdes indekset af Economic Freedom Network, som er et samarbejde mellem pt. 72 tænketanke, forskningsinstitutioner og organisationer i 71 lande, heriblandt CEPOS fra dansk side.

Indekset forsøger systematisk at måle omfanget af økonomisk frihed på en række parametre - i alt 38 hoved- og delkomponenter, opdelt på fem hovedområder:

 1. Den offentlige sektors og skatternes omfang
 2. Retssystem og ejedomsret
 3. Pengepolitik
 4. Handelspolitik
 5. Regulering underopdelt i områderne:
 • Kreditmarked
 • Arbejdsmarked
 • Erhvervsliv

Indekset indeholder data fra så mange lande og år, som det har været muligt at fremskaffe oplysninger om, og 2006-indekset (som er baseret på data for 2004) dækker i alt 130 lande (omfattende 93 pct. af verdens befolkning). Indeksets data går — så vidt som det er muligt for de enkelte lande — tilbage til 1970.

I indekset er hvert land tildelt en indeksværdi på en skala fra 0 (mindst økonomisk frihed) til 10 (mest økonomisk frihed), både for hvert af de fem hovedområder og for økonomisk frihed generelt (som et gennemsnit af hovedområderne).

De data, som anvendes til at konstruere indekset, er alle enten objektive mål (priser, skattesatser o.l.) eller baseret i allerede publicerede, subjektive vurderinger foretaget af andre (dvs. organisationer og personer udenfor Economic Freedom Network).

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 2,2 MB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 2,2 MB

  Del denne side